Progresivismus postupuje mílovými kroky vpřed.

Progresivismus je na postupu a přináší další nesmyslné myšlenky, které nutně povedou k úpadku a mohou vést až k úplnému rozvratu euroamerické civilizace, nebo k zániku lidstva. Již nestačí klimatická krize, omezování energeticky náročné výroby, omezování chovu dobytka kvůli metanu, snaha o likvidaci spalovacích motorů a další a další. Nejnovější myšlenkou progresivismu je teorie nerůstu. Cituji z […]

Dohoda vlády s lékaři je nemravná.

V pátek 8. prosince byla slavnostně podepsána dohoda protestujících lékařů s MZ ČR, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Českou lékařskou komorou a odbory, o ukončení protestu nemocničních lékařů. Původním impulsem protestů byla špatná a nesmyslná novela zákoníku práce, která znejistila způsob práce lékařů v nemocnicích a tím i jejich příjmy za přesčasovou práci. Protestující lékaři, ale i odbory a […]

Cizí jsou vládě bližší než vlastní.

V Poslanecké sněmovně se v příštím týdnu bude projednáván návrh zákona o konsolidaci veřejných, což je soubor změn více než šedesáti zákonů, které jsou zaměřeny na zvýšení daňové zátěže občanů a firem a restrikce veřejných výdajů. Jedním z těchto návrhů je zrušení slevy na manžela/manželku u držitelů průkazu ZTP/P a hlavně zrušení slevy na poplatníka u osob, které […]

Když cizí jsou prioritou.

Dle statistické ročenky MPSV ČR za rok 2022, vydal náš stát na dávky hmotné nouze pro lidi z Ukrajiny téměř 14,4 mld. korun. Je to téměř třikrát více než v předchozím roce, ale je to logické. Snad jediný problém lze spatřit ve skutečnosti, že podpora byla plošná bez toho, zda dávku dostala maminka s dítětem bez majetku, bez […]

Balíček, který se dotkne všech, ale nic neřeší.

Vláda s velkou mediální pompou představila opatření, která mají ozdravit naše finance. Možná, že mediální skromnost by asi byla na místě. Připomenu, jaká opatření mají zvýšit příjmy rozpočtu. Zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 % z dosavadních 19 %, zvýšení odvodů OSVČ a daně z příjmů fyzických osob na 23 % od příjmů nad […]

Bída vládnutí.

Česká vláda usilovně hledá možnosti, jak zastavit spirálu prohlubování deficitu státního rozpočtu. Samozřejmě, že prvotní je hledání úspor na straně výdajů, ale jak se stále více ukazuje, dojde i na zvyšování daní. První skupinou, která doplácí na snižování výdajů, jsou ti, kteří nám náš blahobyt připravili, ale dnes se už příliš nemohou bránit, mám samozřejmě […]

Valorizace důchodů – všechno špatně, ale cesta z tunelu existuje.

V nastávajícím týdnu budou Poslanecká sněmovna a následně Senát projednávat v legislativní nouzi změnu zákona o důchodovém pojištění, která má významně snížit valorizační mechanizmus důchodů. Po volbě prezidenta to je nejdůležitější vnitropolitické téma. Vláda svým návrhem překvapila nejen důchodce, kterým ještě na začátku roku slibovala valorizaci na úrovni jeden a půl tisíce korun, ale celou společnost. Argument […]

Pro vládu jsou cizí občané přednější než vlastní lidé.

Již od roku 2015 řeší Národní rada osob se zdravotním postižením případy lidí, kteří dlouhodobě pracovali na Slovensku, kde platili zdravotní a sociální pojištění a samozřejmě také daně, ale jsou to občané České republiky. Na stáří se vrátili domů a teď zjistili, že ačkoliv si celý život platili zdravotní a sociální pojištění, nemají u náš […]

Důchodová politika současné vlády je chaotická a nepochopitelná.

Skutečnost, že je možné vydělat několik tisíc na předčasném odchodu do starobního důchodu u lidí, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, případně v roce 2024, je nepochopitelná, špatná a nespravedlivá vůči ostatním, kterým se blíží důchodový věk. Je to způsobeno několikerou valorizací důchodů v letošním roce, která byla jistě potřeba. Ještě závažnější je skutečnost, že […]

Růst cen zdravotnických prostředků ohrožuje pacienty.

Na nočním jednání z pátka na sobotu přehlasovala Poslanecká sněmovna veto pana prezidenta a vláda prosadila, že příjmy zdravotního pojištění budou letos nižší o 14 miliard korun, přičemž ceny úkonů a zdravotnických prostředků výrazně stoupají. Je to čistě politické rozhodnutí bez jakékoliv realistické úvahy. Zdravotnická zařízení čekají mimořádné výdaje spojené s růstem energií, úkonů, poskytování zdravotní péče […]