Valorizace důchodů – všechno špatně, ale cesta z tunelu existuje.

V nastávajícím týdnu budou Poslanecká sněmovna a následně Senát projednávat v legislativní nouzi změnu zákona o důchodovém pojištění, která má významně snížit valorizační mechanizmus důchodů. Po volbě prezidenta to je nejdůležitější vnitropolitické téma. Vláda svým návrhem překvapila nejen důchodce, kterým ještě na začátku roku slibovala valorizaci na úrovni jeden a půl tisíce korun, ale celou společnost.

Argument vlády, že valorizace důchodů je příliš náročná pro veřejné rozpočty lze částečně pochopit, ale potom měl být návrh zákona předložen včas, aby mohl být řádně projednán. Zneužití institutu legislativní nouze je nepřijatelné a svědčí o tom, že vláda je bezradná a používá krajní prostředky, které však budou mít politické důsledky.

Nezpochybňuji právo koalice na zákonnou změnu valorizačního koeficientu u důchodů. Vláda však měla se svým návrhem přijít podstatně dříve, kdy ještě nebyl naplněn zákonný nárok na valorizaci, to je 5 % zdražení spotřebního koše. Tento nárok byl naplněn v lednu 2023, proto se domnívám, že současný legislativní návrh vlády není v souladu s ústavou ČR. K této věci se již vyjádřila řada právníků, a tudíž nemá cenu se k tomu dále vracet. Vše rozhodne Ústavní soud. Považuji však za zcela nepřijatelnou etiku jednání vlády a ztrátu důvěry občanů v právní jistoty. Většina důchodců uvěřila slibu vlády, že valorizace proběhne podle zákona a možná proto řada z nich dala hlas vládnímu kandidátovi na post prezidenta. Říká se, že politik nemusí říkat všechno, ale nesmí lhát. Vláda v tomto případě účelově lhala.

Zcela nepochopitelné je, že vláda ve svém návrhu na změnu valorizačního mechanismu významně porušila princip zásluhovosti. Ústavní soud již několikrát reagoval na pokusy vlád na snížení míry zásluhovosti u důchodů, když konstatoval, že nelze stavět solidaritu nad zásluhovost a důchody musí přinášet přiměřené hmotné zabezpečení, viz rozhodnutí ÚS z roku 2008 a 2010. Proto je téměř jisté, že ÚS zákon zruší, ale důchodcům již peníze nevrátí, protože rozhodnutí ÚS nemá zpětnou účinnost.

Překotná snaha vlády na změnu valorizačního mechanizmu důchodů pramení z chybně zpracovaného státního rozpočtu na rok 2023, do kterého nebyla zapracována valorizace důchodů. Přitom bylo zřejmé, že lednová inflace bude vysoká už proto, že v lednu pravidelně dochází ke zvyšování cen. Je nepřijatelné, že vláda, ve snaze zmírnit kritiku, se snaží postavit mladé lidi proti důchodcům tvrzením, že pokud dojde ke snížení valorizace důchodů, bude dostatek prostředků na valorizaci rodičovského příspěvku, a to až o padesát tisíc. Každá vláda musí usilovat o soudržnost společnosti. Heslo rozděl a panuj se používá v totalitních společnostech, ale nikoliv v demokratickém systému. Je to velmi nebezpečná hra.

Nevěřím tomu, že koalice v tomto volebním období připraví a prosadí reformu důchodového pojištění. Vlastní začátek diskuse, tedy vykopnutí zkušebního balonku, že součástí reformy bude postupné zvýšení věku odchodu do důchodu až na 68 let, je špatný a ukazuje bezradnost ministerstva i vlády. Ještě horší je varianta, že věk nároku na starobní důchod by se odvíjel podle druhu pracovní činnosti. Vznikl by nespravedlivý a administrativně nepřehledný systém, už proto, že dnes téměř nikdo nevykonává jeden druh práce. Jsme flexibilní, často měníme profesi a nedovedu si představit, jak by se počítal nárok na takový důchod.

Pokud by vláda skutečně myslela vážně, že chce provést důchodovou reformu, je nejprve nutné, aby seriózně jednala se všemi politickými partnery a pro základní kontury reformy měla jejich souhlas. Bez toho nemá smysl vůbec začínat.

Základním problémem průběžného důchodového pojištění, který však považuji za správný, je nedostatek plátců do systému, a to musí být klíčovou otázkou reformy. Je nezbytné nastavit ekonomické motivace tak, aby občané neodcházeli předčasně do důchodu, aby odcházeli později, ale hlavně je nezbytné motivovat populaci ke zvýšení počtu dětí. Proto je třeba vysoce sankcionovat předčasný odchod do důchodu a významně podpořit pojištěnce, kteří odloží odchod do starobního důchodu. Dále je možné rozdílně stanovit výši odvodů sociálního pojištění podle počtu vychovávání dětí, takže bezdětní by odváděli mnohem více než rodiče tří či čtyř dětí. Je to spravedlivé, protože rodiny s dětmi mají mnohem vyšší životní náklady a vychovávají nové plátce do důchodového pojištění.

Vůbec jsem nepochopil postup ministra M. Jurečky, který ještě na podzim vyzýval občany, aby se přihlásili o předčasný důchod, protože mají mimořádnou možnost, jak jej získat za mnohem výhodnějších podmínek. Co se stalo? O předčasný důchod se přihlásilo asi o sto tisíc lidí více. Česká správa sociálního zabezpečení nedokáže ani zvládnout nápor žádostí. Je však jisté, že dojde k obrovskému zvýšení výdajů na důchody, ale hlavně jde o zcela nespravedlivou věc. Rozdíl ve výši předčasných důchodů přiznaných před 31. 12. 2022 a přiznaných po 1. 1. 2023 může být až dva a půl tisíce korun. Tady mohla vláda rychle zasáhnout, možná zvážit i legislativní nouzi, ale protože bylo před prezidentskými volbami, nenašla k tomu odvahu. Zabránilo by se tak velkým škodám, ale hlavně velké nespravedlnosti.