Dohoda vlády s lékaři je nemravná.

V pátek 8. prosince byla slavnostně podepsána dohoda protestujících lékařů s MZ ČR, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, Českou lékařskou komorou a odbory, o ukončení protestu nemocničních lékařů. Původním impulsem protestů byla špatná a nesmyslná novela zákoníku práce, která znejistila způsob práce lékařů v nemocnicích a tím i jejich příjmy za přesčasovou práci.

Protestující lékaři, ale i odbory a Česká lékařská komora rychle pochopili, že chybu vlády je třeba náležitě využít a původní záměr protestu, kterým byly změny v přesčasové práci, se rychle změnil na finanční požadavky. Neschopnost ministra zdravotnictví dojednat dohodu s protestujícími vedla k jednání s předsedou vlády Petrem Fialou. Předseda vlády využil svého postavení a nabídl protestujícím lékařům finanční prostředky, návrat přesčasů do původního stavu, a dohoda byla na světě. Jednoduché, ale poněkud nemravné, a to zvláště poté, co pan premiér zdůraznil, že 9,8 miliardy korun na růst platů a mezd jde ze systému veřejného zdravotního pojištění, a nikoliv ze státního rozpočtu. Především, jedná se vždy o veřejné prostředky tvořené odvody od občanů a za druhé příjmem veřejného zdravotního pojištění jsou z jedné třetiny příjmy za tzv. státní pojištěnce, které jsou placeny přímo ze státního rozpočtu.

Je třeba přiznat, že prvotní chybu nepochybně udělala vláda prosazením špatné a všemi odmítané změny zákoníku práce. Je až s podivem, že právě tento zákon ukázal, jak vláda vše válcuje silou, i když je zcela evidentní, že její návrh je špatný, nedomyšlený a může přinést mnoho problémů. Členové vlády, ve své snaze udržet vládu za každou cenu, odmítají jakýkoliv oponentní návrh ze strachu, že je veden zlým úmyslem poškodit vládu, což mnohdy není pravda. Je to pro její další fungování velmi nešťastný postoj.

Na protestu části nemocničních lékařů se ukázalo, jak intelektuální elita zneužila slabosti vlády, a i přes evidentní hospodářskou krizi si řekla o další peníze. Ústup vlády a vyhovění lékařům v jejich mzdových požadavcích považuji za nemravný. Příjmy lékařů jsou, a vím, že zásluhou přesčasů, poměrně vysoké, činí více než dvojnásobek průměrné mzdy. Jsou to odborníci a když jsme nemocní, spoléháme na jejich pomoc, takže si vysoké ocenění svojí práce zaslouží. Je však otázkou, zda v této době? V době, kdy vláda výrazně snížila důchody, odmítla podporovat rodiny v souvislosti s růstem cen energií, dlouhodobě odmítá pomoc pečujícím rodinám a další. Všechny výše uvedené skupiny občanů jsou na tom z hlediska příjmů mnohem a mnohem hůř a jsou v pásmu chudoby. Inflace snižuje koupěschopnost občanů a tím se snižuje výkonnost ekonomiky. Je třeba připomenout, že protestovala pouze část nemocničních lékařů, přibližně jedna čtvrtina ze všech lékařských povolání. Možná by bylo dobré se občas podívat na všechny možné úvazky, které někteří lékaři mají. Vláda v této věci neměla tak rychle ustoupit.

Vláda svojí slabostí otevřela Pandořinu skříňku. Je pravděpodobné, že se budou ozývat další skupiny profesí, které mají vydíratelný potenciál, jen ti nejchudší a nejpotřebnější, kteří nemohou stávkovat budou mlčet a doplatí na to. Je vidět, že pořád platí, že každou krizi zaplatí ti nejchudší, protože jich je nejvíc.