Mgr. Václav Krása

Mgr. Václav Krása

předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR

  • Datum narození:24. listopadu 1951
  • Rodina:ženatý, manželka Olga, dvě děti – Jakub a Tereza
  • Známý jako:místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany | místopředseda Komise pro rozvoj sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR | místopředseda spolku Klub občanů bezbariérového domu Vondroušova | bývalý člen správní rady o.p.s. Praha 10 – provozovatel azylového domu Praha 10 | bývalý člen správní rady Nadace Dětský mozek | člen správní rady Metropolitní univerzity Praha, o. p. s.

Vždělání

Střední ekonomická škola v Janských lázních

Závěrečná zkouška

(1968-1970)

Střední ekonomická škola v Berouně

Maturitní zkouška

(1972-1974)

Metropolitní univerzita Praha

obor veřejná správa, zakončené bakalářskou zkouškou

(2007-2010)

Metropolitní univerzita Praha

obor veřejná správa, zakončené magisterskou zkouškou

(2010-2013)

Přehled zaměstnání:

Tvoršovice, okres Benešov, Domov důchodců

Účetní

(1970-1992)

vedení veškeré účetní agendy, od 15. 2. 1987 vedoucí Domova důchodců – vedení organizace

Praha, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Poslanec

(1992-2002)

zvolen za ODS, v roce 1998 za US

Praha, Úřad vlády ČR

Poradce místopředsedy vlády Petra Mareše

(2002-2002)

vypracovávání analýz k zákonům, vytváření koncepčních materiálů

Praha, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Předseda

(2002-dosud)

řízení organizace, určování směrů činností, vytváření koncepčních materiálů, účast na zahraničních aktivitách a další