Progresivismus postupuje mílovými kroky vpřed.

Progresivismus je na postupu a přináší další nesmyslné myšlenky, které nutně povedou k úpadku a mohou vést až k úplnému rozvratu euroamerické civilizace, nebo k zániku lidstva. Již nestačí klimatická krize, omezování energeticky náročné výroby, omezování chovu dobytka kvůli metanu, snaha o likvidaci spalovacích motorů a další a další.

Nejnovější myšlenkou progresivismu je teorie nerůstu. Cituji z https://nerust.cz/ „Nerůst je vizí společnosti, ve které nebude základním organizačním principem zisk a růst, ale uspokojení lidských potřeb v rámci planetárních mezí, péče a dostatek. Zpochybňuje myšlenku, že neustálý hospodářský růst je nezbytný pro lidský blahobyt. Klade důraz na snížení ekonomické výroby a spotřeby v bohatých zemích s cílem dosažení environmentální udržitelnosti, sociální spravedlnosti a lepší kvality života.“

Považuji tuto teorii za velmi nebezpečnou, protože jde proti základním postulátům života. Přirozenou podstatou každého života je, že se neustále rozvíjí a roste. Příroda, život sám, je založen na růstu, což můžeme vidět všude kolem sebe. Život nemůže existovat, aniž by se pořád rozvíjel a rostl, bez růstu není života. Proto představa, že lidstvo se nebude dále rozvíjet, že dále neporoste, je zničující. Nic takového neexistuje. Je to proti přirozenosti života.

Jak by si to nositelé nerůstu představovali? Že stanovíme počet narozených dětí, že určíme každému jedinci jeho místo ve společnosti, jeho míru spotřeby? Kam se hrabou všechny totalitní systémy proti této hrůzné myšlence. Komunisté také slibovali omezení spotřeby bohatých a rozdělení bohatství a sociální spravedlnost a všichni velmi dobře víme, jako to dopadlo. Filozofie nerůst nutně vede k tomu, že každý člověk bude podřízen tomuto režimu a nebude mít vlastní vůli svobodného rozhodování. Znamená také konec lidstva, pokud by nerůstová ideologie zvítězila. Kdy konečně prohlédneme a pochopíme, že přirozená soutěž a růst je motorem života a rozvoje.