Růst cen zdravotnických prostředků ohrožuje pacienty.

Na nočním jednání z pátka na sobotu přehlasovala Poslanecká sněmovna veto pana prezidenta a vláda prosadila, že příjmy zdravotního pojištění budou letos nižší o 14 miliard korun, přičemž ceny úkonů a zdravotnických prostředků výrazně stoupají. Je to čistě politické rozhodnutí bez jakékoliv realistické úvahy. Zdravotnická zařízení čekají mimořádné výdaje spojené s růstem energií, úkonů, poskytování zdravotní péče desetitisícům občanů Ukrajiny a samozřejmě také zdravotnických prostředků. Pokud nechceme zhoršit dostupnost zdravotní péče, musí zvýšené výdaje uhradit veřejné zdravotní pojištění.

Vzhledem k vysoké míře inflace, ale především zvyšování cen energií a materiálů, dochází k výraznému zvyšování cen zdravotnických prostředků. O tomto problému se zatím moc nehovoří, ale existuje velmi reálné nebezpečí, že pacienti si budou muset doplácet stále vyšší doplatky za zdravotnické prostředky, což může mít řadu důsledků. Ministerstvo zdravotnictví zatím reaguje velmi vlažně, jako by se nic nedělo. Je to stejný postoj ke zdražování, jako jej můžeme vidět u celé vlády k enormnímu zvyšování energií.

V souvislosti s tímto vývojem hrozí všem pojištěncům velmi výrazné doplatky na úhrady zdravotnických prostředků. Vedle toho velmi reálně hrozí odchod mnoha velkých prodejců a distributorů zdravotnických prostředků z našeho trhu, nebo, že firmy přestanou řadu zdravotnických prostředků nabízet v režimu úhrad z veřejného zdravotního pojištění, neboť limity úhrad, stanovené zákonem, jsou již delší dobu pod náklady prodejců. Dohodnuté 3% meziroční navýšení cen (v roce 2022 pak 4% navýšení) umožněné platným cenovým předpisem dlouhodobě nedostačuje, neboť obecná inflace je jen v letošním roce již vyšší než 17 % a tendence vývoje je velmi neradostná. Dnes už neexistuje prakticky žádný zdravotnický prostředek, kterého by se tento vývoj velmi negativně nedotkl.

Celý tento vývoj může v další fázi způsobit, že mohou některé zdravotnické prostředky z trhu reálně zmizet, nebo jejich specifikace může být upravena do verzí aktuálně distribuovaných na méně náročných trzích ekonomicky méně rozvinutých zemí. Tento vývoj se již nyní částečně v praxi začíná projevovat tak, že některé firmy a společnosti některé své zajímavé novinky na český trh aktuálně vůbec neuvádí, protože by je stávající úhradový systém „neutáhl“. Těm klientům, kteří si přesto tyto zdravotnické prostředky vyhledají a mají o ně zájem, je pak tito distributoři prodávají pouze na přímou úhradu, pokud na ně pacienti mají, a to je velmi malý segment. Takže ti chudí, a těch je drtivá většina, budou mít nekvalitní zdravotnické prostředky, nebo je distributoři začnou dovážet z Číny a podobných zemí.

 

Česká republika je raritou v EU, protože daňová sazba DPH u zdravotnických prostředků je u nás výrazně vyšší (15 %) než ve většině zemí EU. Od 1. ledna 2022 je dokonce na maximální výši 21 % u skupin nekategorizovaných zdravotnických prostředků, jako je tzv. bílý program, skútry a další. Ve většině zemí EU je sazba DPH uplatňovaná na zdravotnické prostředky výrazně nižší než u nás. Všechny zdravotnické prostředky nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění a nižší sazba vždy způsobuje mnohem vyšší dostupnost tohoto důležitého zboží pro cílovou skupinu lidí, kteří v drtivé většině případů nejsou ekonomicky dostatečně silní pro nákup těchto, pro ně naprosto nezbytných a nezastupitelných prostředků.

 

Snížená sazba DPH ve výši 10 %, nebo dokonce nulová sazba DPH by výrazným způsobem pomohla i zdravotním pojišťovnám, které by nemusely vynakládat tolik finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění na úhradu zdravotnických prostředků pro své pojištěnce.