Žebračenka, žádná reálná pomoc.

Poslanecká sněmovna schválila, a to ve zrychleném čtení a poměrně potichu, jeden z důležitých zákonů, který se zásadně dotkne všech občanů. Jde o novelu energetického zákona, kterým se stanoví tzv. úsporný tarif el. energie, plynu a dálkového vytápění. Občané se však zatím nedozví výši úsporného tarifu, protože jeho výši stanoví vláda svým nařízením.

Už způsob projednávání zákona budí velké pochybnosti, jak bude systém funkční, protože nejen že byl projednán ve zkráceném režimu během dvou dnů, ale prakticky v den projednávání zákona na plénu Sněmovny, dodalo MPO ČR pozměňovací návrhy, které zcela změnily původní návrh. Takže většina poslanců asi ani netušila o čem hlasovali. Ministerstvo totiž zapomnělo například na příspěvek na dálkové vytápění.

Rozprava k zákonu byla zajímavá snad jen tím, že řada vystupujících poslanců uváděla různé ceny energií, takže laik se v diskusi těžko orientoval. Pan ministr Josef Sikela uvedl, že megawatthodina zemního plynu, byla v roce 2020 za 22 euro a v den projednávání zákona stála megawatthodina plynu už 179 euro, tedy skoro devětkrát víc. To je asi pravdivý údaj, ale hodně děsivý.

Schválený zákon o úsporném tarifu považuji za zcela chybný, protože vychází ze špatné premise, že nejlepším způsobem řešení zdražování energií je další dávka pro občany. Zákon vůbec neřeší zvyšování cen pro podnikatele a poskytovatele služeb. Vláda dostala do ruky další nástroj, jak řídit život občanů, protože tzv. úsporný tarif není nic jiného než další sociální transfer. Přitom vláda má řadu nástrojů, které může využít k výraznému snížení cen energií a tím také růstu inflace. Nevyužití těchto nástrojů svědčí o slabosti vlády a také možná o nějakých závazcích vůči některým zemím EU nebo některým subjektům.

Vláda by měla veřejnosti vysvětlit proč nevyužije vlastnických práv v ČEZ a nevyvede firmu z Lipské burzy. Vláda dosud nevysvětlila proč, když máme dostatek vlastní el. energie ji neprodáváme napřed českým občanům a českým firmám za přiměřenou cenu a teprve přebytek energie neprodáme v zahraničí za nejvyšší nabídku. Už vůbec není vysvětlitelné, že stát poskytne ČEZ mimořádně výhodnou půjčku v přepočtu až 74 miliard korun ke zvýšení likvidity. Peníze budou určené pro ručení na energetické burze, když zálohy skládané na burzách dosahují rekordních výší kvůli vysokým cenám energií. Skládání záloh požaduje burza jako ochranu pro obchodníky s elektřinou. Přesně opačný postup, než by vláda měla dělat, přičemž je třeba připomenout, že ČEZ má 150 mld. Kč nerozděleného zisku a minoritní akcionáři se na půjčce nepodílejí. Většinový vlastník – stát, poskytne půjčku a minoritní akcionáři budou mít ještě vyšší zisky, protože cena el. energie neustále stoupá. Ať si to každý vyhodnotí sám.

Vláda vůbec nejedná s německými společnostmi o přijatelné ceně dodávaného plynu. Proč nejsme schopni se dohodnout s minoritními akcionáři ČEZ na rozumné ceně za el. energii? Není vysvětlitelné, že na Slovensku stojí zákazníky jedna megawatthodina el. energie 1500,- Kč a u nás 7500,- Kč. Vláda má dostatek prostředků, jak donutit menšinové majitele k rozumnému kompromisu. Vláda však musí mít vůli takové věci dělat! Musí cítit, že naložila na občany a firmy příliš mnoho a musí reagovat. Současná situace vede k tomu, že se staneme zcela nekonkurenceschopnými. Všechny vlády v Evropě dělají rázná opatření, aby zabránily krachům firem a ožebračování obyvatel, naše vláda poskytne žebračenku, kterou ještě více ujařmí občany.

Je smutné, že zákon o tzv. úsporném tarifu podpořili všichni přítomní poslanci, protože tzv. úsporný tarif je jen další mocenská páka na občany a povede k jejich dalšímu chudnutí. Není vůbec zřejmé, kdy se růst cen energií zastaví. Už dnes Pražská energetika a ČEZ nabízejí u nových fixací cenu za megawatthodinu na úrovni kolem devíti tisíc korun. Vláda určí nějakou dávku na tzv. nižší tarif někdy v srpnu, ale ceny v dalších měsících budou rychle stoupat a vláda bude pořád zaostávat. Občané budou čekat na další nařízení vlády o příspěvku a budou dále chudnout. Tato dávka však zachovává dodavatelům energií stále vzrůstající zisk. Tento zisk považuji za nespravedlivý, protože současná cena energií neodráží jejich skutečnou cenu, ale je výsledkem paniky, negativních očekávání a tomu měla vláda zabránit. Tzv. úsporný tarif je další krok k zotročení a ovládání občanů.