Intelektuální fašismus

Následující úvaha vychází z práce „Nový evropský intelektuální fašismus“ od Giulio Meottia, který byl uveřejněn na Gatestone Institute.

Západní univerzity, včetně některých našich vysokých škol, se stávají místem intelektuálního teroru, kde se studenti a profesoři s názorem odlišným od mainstreamu začali bát. Dřívější otevřená atmosféra univerzit, kde docházelo ke střetu různých názorů, se rychle mění v místa, kde si vzteklé ideologické menšiny vynucují ortodoxní stoupence z řad mlčících a ty, kteří by nemlčeli svazují strachem.Následkem toho se z mnoha vyučujících stávají servilní západní intelektuálové, kteří již nejsou nosiči světla vědění. Vzdělávání je stále více narušováno ideologickým fundamentalismem a snahou určovat činy, slova i myšlenky.

Média obecně, ale především tzv. sociální média, vytvářejí atmosféru “lynčujícího davu”. Pod jejich psychologickým tlakem jsme nuceni jednohlasně velebit multikulturalismus, islám, imigraci, případně „zelenou ideologii“. Bývalé koloniální země se musí kát za svoji koloniální vinu a téměř všechno vidět ve světle rasismu. Tato nová inkvizice netoleruje ani ty nejmenší pochybnosti nebo nesouhlas – a tvrdě je trestá! Tomuto trendu podléhají i země, které koloniální minulost nemají a ve vzdělávacích institucích probíhá stejný nátlakový stav ve prospěch islámu, imigraci a tzv. „zelené ideologie“.

Televizní moderátorka a redaktorka francouzského týdeníku Marianne, Natacha Polony to popsala jako “nový intelektuální fašismus“. Pokud s nimi nesouhlasíte, tak se vás pedagogové, političtí vůdci, média a dav pokusí zničit, obdobně jako zničili Giordana Bruna v roce 1600 za jeho výrok, že vesmír má zřejmě nespočet hvězd. „Malé radikální skupiny vytvářejí atmosféru teroru, aby si vynutily souhlas se svými názory a umlčely své odpůrce,“ napsala redaktorka.

V České republice jsme již zažili podobnou nátlakovou akci malé skupiny studentů, kteří v polovině listopadu 2019 obsadili vstupní část Univerzity Karlovy, Údajně stávkovali za zlepšení klima a větší aktivity Univerzity v řešení klimatické krize. Současně rebelující studenti vyhlásili i politické požadavky na odstoupení rektora Tomáše Zimy a ukončení spolupráce s HomeCredit, protože vlastník obchodní společnosti spolupracuje s „totalitní“ Čínou. Stávce několika desítek studentů byla věnována velká publicita a vedení Univerzity dosáhlo ukončení stávky až po výrazných ústupcích. Především byla zrušena spolupráce s HomeCredit, a Univerzita uvolnila finanční prostředky pro rebelující skupinu. Je příznačné, že mediální pozornost nebyla věnována petici asi tří stovek studentů, kteří protestovali proti okupaci a preferování menšinových názorů.

Nejkřiklavější případy počínajícího intelektuálního fašismu byly páteční protesty žáků a studentů základních a středních škol s tématem „Klimatické krize“. Bylo neuvěřitelné, že učitelé nebránili těmto nesmyslným protestům intelektuálně nedospělých lidí, kteří podlehli mediálnímu „šílenství“ podivného projektu švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové, nebo spíše projektu jejího otce. Nelze se divit, že protestující děti byly ovlivněny tím, co se kolem Grety dělo. Politici a významné instituce se předháněli, kde vystoupí Gréta dříve. Politici pod mediálním tlakem panáčkovali a nikdo neměl odvahu říci „vždyť je to všechno hloupost“. Báli se mediálního lynče. Vlivná mediální skupina, financována z podivných zdrojů, ve spolupráci s „koupenými“ intelektuály vnucuje jediný správný názor. Když se někdo vzepře tak je označen za xenofoba, rasistu, homofoba a nepřítele lidstva, protože nechápe, že klima zatěžujeme už svým dýcháním. 

Souhlasím s názorem redaktorky Natacha Polony, která uvedla “Malé radikální skupiny vytvářejí atmosféru teroru, aby si vynutily souhlas se svými názory a umlčely své odpůrce. Tvrdí, že ztělesňují Dobro, a hoví si na výsluní nekonečné shovívavosti mnohých politických a mediálních kruhů. Nikdo se neodváží jim oponovat.” Současná epidemická situace sice trochu otupila útočnost výše uvedených nátlakových skupin, ale obávám se, že to je jenom na chvilku. Ani jsme se ještě koronaviru nezbavili a už zase ti stejní prosazují hypertrofovaná lidská práva na všechno. Nejnověji, že je lidské právo otce být u porodu svého dítěte. Prostě vždy si najdou téma.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *