Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Vládní podraz.

04.10.2015, 18:21   |  
dle informací, které byly zveřejněny v médiích, neschválila vláda, na svém jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2016, navýšení prostředků kapitoly MPSV ČR o 1 mld. Kč určených na zvýšení příspěvku na péči pro závislé osoby. Následně prohlásila paní ministryně Michaela Marksová, že stáhne projednávání novely zákona o sociálních službách, který kodifikuje zvýšení příspěvku na péči. Poslední jednání o zvýšení příspěvku na péči se uskutečnilo dne 21. července 2015. Jednání se účastnili premiér, ministryně práce a sociálních věcí, ministr financí a já za NRZP ČR. Jednání bylo složité. Ministryně práce a sociálních věcí představila návrh na zvýšení příspěvku o 10 % od 1. července 2016. Ministr financí vyslovil názor, že je možné zvýšit příspěvek maximálně o 5 % a na tomto návrhu setrval. Důrazně jsem uvedl, že nižší valorizace příspěvku na péči pod 10 % je pro nás nepřijatelná, protože příspěvek na péči nebyl od roku 2007 valorizován. Na závěr jednání uložil předseda vlády ministryni Marksové, aby připravila variantní návrh zvýšení příspěvku na péči od 1. 7. 2016 o 5 % a o 10 %. Na základě tohoto rozhodnutí připravila paní ministryně novelu zákona o sociálních službách, kde právě probíhá proces vypořádání připomínek a zákon by měla projednat vláda. Rozhodnutí vlády o nezvýšení příspěvku, kdy se o této věci jednalo od začátku letošního roku, nelze nazvat jinak než podrazem na pečující rodiny. Přitom ministři dobře vědí, že situace těchto rodin je rok od roku horší. Nikdo se o jejich problémy nezajímá. Příspěvek na péči nebyl nikdy valorizován. Tyto rodiny se propadají do stále větší bídy. Co vede členy vlády, že jsou tak bezcitní vůči této skupině lidí? Je to asi jedině povědomí o tom, že tyto rodiny nejsou schopny se účinně bránit, vyvolat demonstrace a výrazně změnit volební průzkumy. Jinak si to nedovedu představit. Pokud tomu tak skutečně je, potom je situace opravdu špatná. V takovém případě vláda nevládne ve prospěch lidu, ale jen ve prospěch silných lobbistických skupin. Kdo má silnější lokty, kdo může více přinést voličských hlasů, ten je pro členy vlády důležitý. Rozhodnutí vlády ještě ukazuje na jeden aspekt. Tady se jasně ukázalo, jaké postavení ve vládě má ministryně Marksová, když si nedokázala obhájit tuto jasnou potřebu. Totéž platí o předsedovi vlády. Svým rozhodnutím, aby paní ministryně připravila variantní návrh valorizace příspěvku na péči, souhlasil s jeho zvýšením. Jak je vidět, pan Babiš mu to zakázal a pan premiér vzal svoje slovo zpět. To je velká bída!