Situace kolem zdravotnických pomůcek

Na základě podnětů několika osob se zdravotním postižením jsem byl informován, že v oblasti distribuce zdravotnických prostředků se objevil určitý problém, a to v souvislosti s ukončením platnosti smluv mezi VZP ČR a jednotlivými distribučními firmami. Z uvedeného důvodu jsem se obrátil na ředitele VZP ČR Pavla Horáka a nastínil mu nespočet problémů, které osobám se zdravotním postižením způsobuje ukončení dosavadních smluv a absence nových smluv mezi pojišťovnou a odbornými dodavatelskými firmami. Pan ředitel mi potvrdil, že tento problém skutečně existuje. V současné době probíhají jednání mezi VZP ČR a jednotlivými distributory. Především mne však ubezpečil, že nové smlouvy by neměly v žádném případě postihnout klienty VZP ČR. Vzhledem k tomu, že se na NRZP ČR začaly obracet i jednotlivé distributorské firmy a NRZP ČR dostávala řadu dopisů z jednotlivých krajů, vyvolal jsem osobní jednání s ředitelem VZP ČR. Na tomto jednání, které se uskutečnilo 19. srpna 2009, jsem byl podrobně seznámen s dosavadní situací. Smlouvy s jednotlivými poskytovateli zdravotnických prostředků byly prodlouženy do 30. září letošního roku. Nové smlouvy s jednotlivými distribučními firmami by měly být postupně podepsány počátkem měsíce září 2009. Dle sdělení ředitele podpisu smluv již nic nebrání, protože základní parametry smluv byly dohodnuty s Asociací poskytovatelů zdravotnických prostředků. Ve smlouvách dochází k zásadní změně, která by však neměla mít dopad na jednotlivé klienty. Tato změna spočívá v tom, že doposud byl používán paušál z ceny výrobku na úhradu oprav, repasí a dopravu pomůcek. Nově budou tyto práce účtovány jednotlivým firmám dle skutečných nákladů, a to tak, že bude účtována úhrada náhradních dílů, úhrada za práci a za dopravu. Krajské pobočky VZP ČR již obdržely orientační ceny náhradních dílů. Všechny tyto změny by se žádným způsobem neměly dotýkat klientů VZP ČR. Způsob úhrady jednotlivých služeb od odborných firem bude probíhat tak jako doposud. Pokud by některá z firem požadovala např. úhradu dopravy nebo cestovních nákladů technika, tak v žádném případě na takovou věc nepřistupujte. Zákon o zdravotním pojištění nebyl změněn v této oblasti, takže vše zůstává stejné. Ředitel VZP ČR mne dále informoval, že s velkou pravděpodobností budou podepsány smlouvy se všemi významnými distributory zdravotnických prostředků mimo firmy Ortoservis. Dle sdělení vedení  firmy skutečně doposud není prodloužena smlouva s VZP ČR, ale jejich zdravotnické prostředky mohou být distribuovány jinými firmami, které jsou smluvně zajištěny. V této souvislosti je potřeba dodat, že je nezbytné, aby si každý klient ve svém vlastním zájmu ověřil, zda jednotlivé firmy mají smlouvy a mohou zajistit všechny služby, které klient potřebuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *