Projekt Euroklíč jako velká výzva

V současné době se euroklíče pomalu stávají součástí našich životů, a tak je důležité informovat čtenáře o tom, jak se celý projekt rozvíjí a kdy budou moci lidé se zdravotním postižením tyto klíče dostávat a kde je budou moci používat.

Zatím je možné si euroklíč koupit. Každý občan se zdravotním postižením, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a má trvalé bydliště na území ČR, si ho může pořídit na adrese: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR,  Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7. Kontaktní osobou je slečna Andrea Brázdová, asistentka předsedy NRZP ČR, telefon: 266 753 421, fax: 266 753 420, e-mail: a.brazdova@nrzp.cz. Cena euroklíče je 357 Kč včetně DPH. Euroklíče lze také získat u Svazu TP v ČR na Karlínském náměstí 12 v Praze 8.

 

Euroklíč si může zakoupit každý držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P, a to po vyplnění evidenční karty. V průběhu roku 2009 by se měly dotované euroklíče začít distribuovat zdarma. Projekt by měl probíhat ve Středočeském, Karlovarském, Královéhradeckém, Pardubickém, Moravskoslezském, Plzeňském a Zlínském kraji a postupně i v dalších regionech.

 

Projekt Euroklíč, který NRZP ČR realizuje na území ČR s výjimkou hlavního města Prahy, si získal širokou podporu jak v podnikatelské sféře, tak u představitelů samosprávy a státní správy. Dnes na jeho realizaci participují dopravci, obchodní řetězce nebo distributoři paliv. Přes všechny objektivní ekonomické problémy nezapomínají ani na svou společenskou odpovědnost vůči lidem se zdravotním postižením. Dokonce v ryze komerční soutěži PETROLawards porazil Euroklíč všechny ostatní projekty nadnárodních petrolejářských firem a porotou složenou z odborníků a vysokoškolských pedagogů mu byl udělen titul Nejvýznamnější počin roku 2007 v kategorii vybavení čerpacích stanic. Nebývalé podpory se projektu dostalo také od akademické obce Metropolitní univerzity Praha i z řad umělců a sportovců. Herec Jan Potměšil a prvoligový hokejista se zkušeností z NHL Tomáš Zelenka se stali českými patrony projektu.

 

Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci projektu na území všech krajů. Euroklíč totiž už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. Projekt nabízí provozovatelům veřejně přístupných objektů jednotný koncept přístupnosti na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení, který má ambici být mezinárodní alternativou k individuálním, ne vždy zcela efektivním řešením.  

 

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.). Tato zařízení budou osazena jednotným eurozámkem. Univerzální euroklíče pak k němu budou distribuovány prostřednictvím krajských kanceláří NRZP ČR, poraden v jednotlivých okresech, pracovišť Car clubu a Center pro zdravotně postižené, a to na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P. Prostřednictvím Sítě mateřských center v jednotlivých krajích budou euroklíče dlouhodobě zapůjčovány rodičům dětí do tří let. Senioři a lidé krátkodobě zdravotně indisponovaní si euroklíče zapůjčí přímo ve veřejně přístupných budovách (např. u obsluhy, na recepci, u informací, na vrátnici apod.).

 

V rámci projektu vznikne jednotná veřejně přístupná databáze. Účast v projektu Euroklíč zapojí každého partnera, který si nechá na bezbariérová sociální a technická kompenzační zařízení nainstalovat eurozámky, do jednotné elektronické databáze veřejně přístupných zařízení přátelských pro lidi se sníženou schopností pohybu, s možností budoucího využití prostřednictvím satelitních navigačních systémů. V zahraničí má databáze významný vliv na plánování tras pro osoby se sníženou schopností pohybu a významně přispěje i k rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých krajích ČR. Projekt rovněž odstraňuje nejistotu a řadu psychologických bariér, a tím posiluje samostatnost a nezávislost osob se sníženou schopností pohybu v každodenním životě. Zavedení projektu Euroklíč zpřístupní sociální a technická kompenzační zařízení osobám, pro něž jsou určena, a zabrání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, bezdomovci, pouličními prostitutkami apod.).

 

Financování projektu je samozřejmě velmi složité. NRZP ČR se snaží zajistit finanční prostředky na nákup a distribuci euroklíčů a nákup a montáž eurozámků z evropských strukturálních fondů (ROP a OP LZZ), veřejných rozpočtů, nadačních, sponzorských a jiných zdrojů.

Projekt je připravován již téměř dva roky. Nejprve se do něj zapojil Středočeský kraj, kde už je hotová přípravná fáze a byla podána projektová žádost na čerpání finančních prostředků z ROP na realizaci investičních aktivit projektu. Díky vstřícnému přístupu představitelů Karlovarského, Pardubického, Královéhradeckého, Moravskoslezského, Plzeňského, Olomouckého a Zlínského kraje je aktuálně společným úkolem přípravná fáze projektu v těchto oblastech.

 

Aktivity přípravné fáze projektu Euroklíč jsou poměrně rozsáhlé, protože se dotýkají velkého počtu lidí a subjektů. Jsou to především tyto činnosti – vstupní informační kampaň mezi uživateli euroklíče a provozovateli veřejně přístupných objektů, analýza potřeb mezi osobami se sníženou schopností pohybu, analýza míst (umístění eurozámků a jejich počet) ve veřejně přístupných budovách, příprava metodiky pro distribuci a zapůjčování euroklíčů cílovým skupinám a konečně vlastní vypracování projektových žádostí.

 

Významnými partnery projektu Euroklíč jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Český úřad zeměměřičský a katastrální, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (členské obchodní společnosti Ahold – Hypernova, Baumax, Globus, Kaufland, Tesco), Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (členské obchodní společnosti Agip, Benzina, OMV, Čepro, Pap Oil, Vena trade), Společenství čerpacích stanic PHM ČR, Asociace hotelů a restaurací ČR, řada zdravotních, sociálních, církevních, charitativních, kulturních a sportovních zařízení. Projekt také podpořila řada osobností, institucí a společností (např. Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, Vitalitas pojišťovna, Student agency a další dopravci).

 

Účastníkem projektu může být každý provozovatel veřejně přístupného objektu. Na požádání je NRZP ČR připravena obratem zaslat přihlašovací formuláře Příslib o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ a Přílohu k příslibu o spolupráci v rámci projektu EUROKLÍČ. Chce-li být účastník propagován na prezentačních materiálech projektu Euroklíč, je nutné elektronicky zaslat podklady v tiskovém rozlišení, a to foto představitele, logo a text o účasti v projektu. O partnerech a účastnících projektu NRZP ČR a EIPUR adekvátním způsobem informují veřejnost v prezentačních tiskovinách, na internetových stránkách, při tiskových konferencích či jiným dohodnutým způsobem. O mediálním partnerství za účelem veřejné prezentace projektu se vyjednává také s významnými sdělovacími prostředky. Další informace jsou k dispozici na stránkách www.euroklic.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *