Petice za EU a Evropu se zdravým selským rozumem.

V poslední sérii teroristických útoků se soustředila mediální i politická pozornost na otázku co je a co není teroristický útok. Už nešlo tak ani o ty zemřelé a zraněné, ale důraz byl kladen na to, jak vysvětlit znepokojeným lidem v Evropě, že se nejedná o teroristické činy islamistů, ale o činy psychicky narušených jedinců. Atentáty dostávaly jiná pojmenování, abychom se nenaštvali na muslimy, kteří postupně dobývají Evropu. Jedná se o vědomou manipulaci. Wikipedia charakterizuje teroristický útok takto: „Terorismus je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka a dosáhnout politických cílů. Terči teroristických akcí jsou většinou civilisté. Mezi teroristické metody patří atentáty, bombové útoky, únosy osob nebo dopravních prostředků a další násilné akty.“ Troufnu si tvrdit, že všechny útoky, v posledních dvou týdnech, naplňují některý z výše uvedených parametrů pro teroristický čin. Cílem všech bylo zastrašit, všechny spojuje islám, vždy byly terčem útoků civilisté. Samozřejmě, že tvrzení, „atentáty způsobila psychicky narušená osoba“, nelze považovat za zjevnou lež, protože v naší civilizaci je každý takový útok považován za čin chorého mozku a pachatel útoku nemůže být v normě. A právě v tom je zásadní problém. Politici a média přímo nevyslovují lži, ale posouvají významu jednotlivých slov a vytvářejí polopravdy. Všechny útoky, až na jediný (zabití Polky muslimem) byly dlouho připravovány se snahou sprovodit ze světa co největší počet nevěřících a dostat se k Alláhovi. Takže pro muslimy se nejedná o čin vyšinutého jedince, ale o útok, který je v souladu s jejich náboženstvím. Proto tvrdím, že řečmi o „bláznech“, se snaží tzv. „elity“ zakrývat pravý stav věcí. I útok na Polku má svojí podstatu v islámu. Jak ze šetření vyplývá, jednalo se o dvojici, která spolu čekala dítě. A teď můžeme pouze spekulovat, co naštvalo muslimského „partnera“, že se rozhodl jí zabít. Ve své víře však jednal správně, protože muž je pánem ženy. Právě ono zamlžování skutečností a otáčení smyslu slov a vět nás vedlo s Patrikem Nacherem k sepsání petice, „Petice za EU a Evropu se zdravým selským rozumem“. Elektronická petice má vyvolat diskusi o tématech, která jsou v textu zmíněna. Společně nás štve zakrývání skutečností, neupřímost politiků a zhoršování společenského klimatu. Postupně budou na webu uveřejňovány články, komentáře a informace, kterými chceme uvádět informace na pravou míru. Pokud máte podobné pocity, stačí kliknout na odkaz a podepsat. http://www.euexit.cz/. Druhým tématem, které chceme vážně a seriózně otevřít, je otázka funkčnosti EU. I když web www.euexit.cz naznačuje, že máme v úmyslu vystoupení ČR z EU, není tomu tak. Nemůžeme se však smířit s tím, že občané nemají právo opětovně v referendu potvrdit naše členství v tomto svazku. Představa, že jsme trvale členy EU, je nesmyslná. Spolky se vytvářejí, mění, ale i rozpadají. Tak jako se naštěstí nenaplnilo heslo se „Sovětským svazem na věky“, tak nemůžeme tvrdit, že EU je tady na vždy. Je zřejmé, že za uplynulých dvanáct let se situace v Evropě zásadně proměnila a struktury EU selhávají při řešení současných problémů. Proto nelze přijmout tvrzení, že občané nemají právo znovu posoudit naše členství v EU. Dalším důvodem pro sepsání petice je nesouhlas se zaměňováním národní hrdosti s nacionalizmem. Národní identita je něco, co v sobě uchováváme po generace a nemůžeme souhlasit s jejich relativizací, rozmělňováním. Každý evropský národ prošel dlouhou historií, která se nutně odráží v jeho odlišnosti. Tuto odlišnost musí EU ctít a respektovat. Tudíž nám nikdo nemůže přikazovat změnu názvů specifických entit každé země. EU nemůže být nadřazena jednotlivým zemím. Nesouhlasím s myšlenkami, které v Uherském Hradišti vyslovil bývalý disident Martina M. Šimečka, který tvrdí, že „v současném světě by referendum nemělo mít místo“. Dále uvádí: „Problém referend o velkých otázkách je v tom, že se vždycky zvrhnou v něco jiného, než o čem je otázka samotná. A debata je nebezpečná, kdy může vítězit lež a nenávist, referendum je nebezpečné nejen kvůli možnému výsledku, ale i kvůli té debatě, která společnost rozkládá. Jsem proto odpůrcem referend,“ je přesvědčen Martin Šimečka. Jsou to podivné řeči bývalých kritiků komunizmu. Nelze připustit, aby ti, co si sami o sobě myslí, že jsou elita, takto rozhodovali. Už vůbec nelze souhlasit s dalšími jeho úvahami, které jsou tzv. elitami často vyslovovány. „Základní teze EU byla, že národní stát jako takový je odsouzen k zániku. Jak se dnes ukazuje, globalizace to potvrzuje. Zakladatelé Evropské unie to věděli a to, že systém je složitý, je samozřejmé. To nevidím jako problém, ten je v tom, zda se s EU občan identifikuje. A identifikace s unií roste, zvlášť u mladé generace, kontinuálně přibývá lidí, kteří se cítí Evropany, a pokud nedojde k válce a rozpadu Evropské unie, budou národní státy zanikat, protože nemají v současném světě místo,“ řekl Šimečka, podle nějž je současná evropská byrokracie velmi efektivní a Brusel v současnosti musí unést i to, že na něj někteří lidé nadávají, jejich identifikace s EU je totiž jen otázka času. Pokud skutečně platí, že zakladatelé EU předpokládali zánik národních států, obelhali národy, protože tato idea by nikdy v národních referendech nemohla projít. Proto je nutné na referendech trvat. Politici usilují o to, abychom byli Evropané, například pocházející někde z Čech. Je to nepřirozené. Jsme Češi a teprve až potom Evropané! Myslím si, že to je základní nepochopení politiků, a že toto nelze změnit. Pokud by se taková idea měla uskutečnit, je jisté, že český národ by postupně zmizel, a to je pro mně nepřijatelné!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *