Nelžete, pane ministře!

S panem ministrem Jaromírem Drábkem jsem se několikrát potkal a vždy jsme se ujišťovali, že sice máme na řadu věcí zcela rozdílné názory, ale naše vzájemná diskuse by měla být vždy korektní. Avšak nejen poslední tiskové zprávy MPSV ČR, ale i vlastní vystoupení pana ministra svědčí o tom, že se rozhodl klamat veřejnost. Dle hesla „stokrát opakovaná lež se stává pravdou“ neustále překrucuje fakta. Dnes 23. 3. 2011 byl pan ministr v pořadu „20 minut s…“, který denně vysílá ČRo po sedmnácté hodině. Je příznačné, že paní redaktorka nebyla schopná nebo ochotná mu dostatečně oponovat, i když stačí si přečíst návrhy předložených zákonů tzv. „sociální reformy“.

Chápu, že pana ministra Drábka překvapil velký počet demonstrujících lidí se zdravotním postižením před jeho ministerstvem. Místo toho, aby si uvědomil, že ti lidé jsou opravdu naštvaní a cítí se ohroženi, zvolil již jednou osvědčený recept z předvolební kampaně – tzv. „řeckou lež“. Obrátit fakta a tvrdit něco jiného, než je pravda.

Tak tedy pane ministře, tvrdíte, že navrhované nové zákony neruší průkazky ZTP a ZTP/P, na které jsou navázány různé kompenzace umožňující jim samostatný život. Dovolím si odcitovat ustanovení § 31, odst. 6, návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. § 31 (6) Průkazy mimořádných výhod osvědčující stupeň mimořádných výhod vydané podle předpisů účinných do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti i po tomto dni, a to do uplynutí doby platnosti vyznačené v těchto průkazech, nejdéle však do 31. prosince 2013. Nárok na mimořádné výhody poskytované podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká od 1. ledna 2012. Příslušný pověřený obecní úřad zašle osobám, kterým byly přiznány mimořádné výhody, do 31. prosince 2011 písemné sdělení o zániku nároku na mimořádné výhody, včetně informace o další platnosti průkazu mimořádných výhod. Toto sdělení se nedoručuje do vlastních rukou. Pro neznalé věcí jen doplňuji – mimořádnými výhodami se míní výše zmíněné kompenzace.

Dále, pane ministře, tvrdíte, že průkazky ZTP, či ZTP/P nahradí sociální karta, která bude vydávána osobám, které potřebují péči druhé osoby a je jim přiznáván jeden ze čtyř stupňů příspěvku na péči. Termín sociální karty není nikde v nových zákonech kodifikován. Pouze v důvodové zprávě k novele zákona o sociálních službách se u bodu 7 uvádí: Změna ve vymezení jednotlivých stupňů závislosti souvisí se změnou rozhodných skutečností. Stávajících 18 úkonů péče o vlastní osobu a 18 úkonů soběstačnosti se nahrazuje deseti doménami – základními životními potřebami. Změna počtu hodnocených skutečností (základních životních potřeb) se promítá do čtyř stupňů závislosti, a to vazbou jednotlivých stupňů závislosti na neschopnost zvládat určitý počet základních životních potřeb, odlišně podle dvou věkových kategorií fyzických osob.  U stupňů závislosti osob od 3 do 18 let věku dochází současně k promítnutí principu potřeby mimořádné péče. Dokladem osvědčujícím stupeň závislosti oprávněné osoby bude sociální karta.

Nikde se nic neuvádí o náhradě za průkazky ZTP či ZTP/P.  Připadá mi až trapné Vás, pane ministře, takto usvědčovat ze lži. Takto bych mohl vyvracet jedno Vaše tvrzení za druhým. Bylo by čestnější přiznat – „nějak jsme to přehnali, pojďme se tedy dohodnout na nějakém společném řešení. Veřejně Vás k tomu vyzývám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *