Balíček, který se dotkne všech, ale nic neřeší.

Vláda s velkou mediální pompou představila opatření, která mají ozdravit naše finance. Možná, že mediální skromnost by asi byla na místě. Připomenu, jaká opatření mají zvýšit příjmy rozpočtu. Zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 % z dosavadních 19 %, zvýšení odvodů OSVČ a daně z příjmů fyzických osob na 23 % od příjmů nad […]

Bída vládnutí.

Česká vláda usilovně hledá možnosti, jak zastavit spirálu prohlubování deficitu státního rozpočtu. Samozřejmě, že prvotní je hledání úspor na straně výdajů, ale jak se stále více ukazuje, dojde i na zvyšování daní. První skupinou, která doplácí na snižování výdajů, jsou ti, kteří nám náš blahobyt připravili, ale dnes se už příliš nemohou bránit, mám samozřejmě […]