Otevřený dopis poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, na jednání Poslanecké sněmovny, které začíná v úterý 30. srpna 2011 budete mimo jiné projednávat také jednotlivé zákony sociální reformy. Je více než pravděpodobné, že bude vznesen návrh, aby příspěvek na péči byl posílán přímo poskytovatelům sociálních služeb a nebyl již příjmem uživatelé služby. Tento návrh je zcela nepřijatelný, […]

Pár vět k multi-kulti.

Je až komické sledovat, jak se dnes, rádoby zastánci menšin a multikulturnosti, statečně bijí v prsa, že oni jsou Ti praví ochránci tolerantní společnosti a jsou ve střehu a připraveni padnout za práva menšin. V těchto dnech, kdy řada moudrých tak vášnivě mluví o toleranci, se děje nepochybně mnohem větší bezpráví a netolerance na druhém konci republiky, […]