Otevřený dopis poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny.

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

na jednání Poslanecké sněmovny, které začíná v úterý 30. srpna 2011 budete mimo jiné projednávat také jednotlivé zákony sociální reformy. Je více než pravděpodobné, že bude vznesen návrh, aby příspěvek na péči byl posílán přímo poskytovatelům sociálních služeb a nebyl již příjmem uživatelé služby.

Tento návrh je zcela nepřijatelný, protože je v rozporu se základním principem zákona o sociálních službách, to je, že příjemce služeb rozhoduje o tom, kdo mu bude poskytovat služby sociální péče, v jakém čase, rozhoduje o druhu služby apod.

Je třeba připomenout, že ve více než 70% je péče poskytována v domácím prostředí a na poskytování péče se zpravidla podílí celé spektrum příbuzných či sousedů. Představa některých poslanců je, že by platby za péči byly rozesílány na základě vyúčtování jednotlivým lidem. Tato věc může velmi destabilizovat péči v domácím prostředí, přičemž právě na péči v rodinách je postaven evropský model poskytování sociálních služeb.

Nikde v Evropě, kde se uplatňuje příspěvek na péči, není jeho příjemcem poskytovatel služby. Tento princip, který byl v roce 2006 základním stavebním kamenem zákona o sociálních službách, dal potřebné kompetence těm, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých osob. Musím zdůraznit, že na tomto principu se shodla celá politická reprezentace. Pokud by byl přijat návrh na změnu příjemců příspěvku na péči, vraceli bychom se někam zpět do dob minulých.

V původním návrhu sociální reformy pana ministra J. Drábka byl také návrh, aby příspěvek na péči byl příjmem poskytovatele. Vyvolal obrovskou vlnu odporu a byl to jeden z hlavních důvodů velké demonstrace osob se zdravotním postižením před MPSV ČR dne 22. března letošního roku. Po dlouhých jednáních NRZP ČR s panem ministrem J. Drábkem jsme dospěli k dohodě, že tento základní princip zákona o sociálních službách nebude měněn a uživatelé sociálních služeb budou i nadále příjemci příspěvku na péči. Tato dohoda byla písemně potvrzena. Pan ministr J. Drábek na jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny dne 25. 8. 2011 také veřejně deklaroval, že ctí dohody a tudíž nepodpoří změnu navrhovanou některými poslanci, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo poskytovatelům péče. Téhož ujištění se mi také dostalo od předsedy vlády P. Nečase, který mi při osobní schůzce dne 25. 8. 2011 potvrdil, že nepodporuje změnu příjemce příspěvku na péči. Sdělil mi, že podpoří pana ministra J. Drábka v tom, že není správné měnit základní princip platného zákona o sociálních službách. 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, máme řadu informací o tom, že významná část poslanců chce podpořit návrhy, aby příspěvek na péči byl zasílán přímo poskytovatelům péče. Proto se na Vás obracím, jménem uživatelů sociálních služeb, abyste případný pozměňovací návrh, který by měnil příjemce příspěvku na péči, nepodpořili. Poškodili byste tím desetitisíce rodin, které obětavě pomáhají svým blízkým a umožňují jim žít ve svém přirozeném prostředí. Spoléhám na Vaši odpovědnost.

V úctě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *