Nepřijatelné doporučení Lékařské komory!

Česká lékařská komora přijala doporučení, podle něhož by lékaři nemuseli zbytečně prodlužovat léčbu nevyléčitelně nemocných pacientů. Česká lékařská komora (ČLK) svoje doporučení okomentovala následujícím prohlášením: „Žádný zákon na světě neupravuje postup pro konkrétního pacienta. I náš zákon je velmi obecný. Jen ukládá  léčit podle nejnovějších poznatků vědy tak zvaně „lege artis“. A je tedy na […]