Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

renta a pracovní neschonost

Autor Ivana
Předmět renta a pracovní neschonost
Dotaz Dobrý den,mám ID prvního stupně a pobírám rentu za nemoc z povolání od června jsem vedená na ÚP. V současné době jsem v PN která souvisí s nemocí z povolání. Nejsem-li zaměstnaná zřejmě nemám nárok na nemocenské dávky. Mohu poprosit o radu jak se počítá renta v takovém to případě a zda se doplácí do výše minimální mzdy po dobu PN. Je mě vždy odečtena 11 tis. minimální mzda. Předem děkuji za odpověď Ivana

Odpověd na dotaz:

Dobrý den paní Ivano, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Výše renty (náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti) se počítá tak, že z Vašeho průměrného výdělku který jste pobírala 3 měsíce před vznikem Vaší nemoci z povolání je nutné odečíst Váš výdělek, kterého dosahujete po skončení léčení nemoci z povolání a příp. invalidní důchod který pobíráte ze stejného důvodu. Pokud součet Vašeho výdělku a invalidního důchodu nedosahuje stejné, nebo vyšší výše, jaké dosahoval Váš průměrný výdělek před vznikem nemoci z povolání vzniká Vám ztráta. Ta je vyplácena zaměstnavatelem (pojišťovnou u které je pojištěn) jako tzv. „renta“. Podmínkou ale je že po skončení léčení nemoci z povolání vyděláváte tolik, kolik jste schopna z pohledu Vašich schopností a zdravotního stavu objektivně vydělat, nebo že záměrně neopomenete nějaký příjem, který můžete a je ve Vašich silách, získat.

Ztratíte-li zaměstnání, nebo se Vám nepodaří ve Vašem zdravotním stavu žádné nové, pro Vás vhodné zaměstnání získat můžete být evidována na úřadu práce v evidenci nezaměstnaných. V takové případě se renta počítá tak, že se od Vaší průměrné mzdy před vznikem nemoci z povolání odečítá váš invalidní důchod a podpora v nezaměstnanosti (po dobu, po kterou ji pobíráte). Výsledek je konečná výše renty.

Pokud jste evidována v evidenci nezaměstnaných i po skončení Vašeho nároku na výplatu podpory v nezaměstnanosti, poté se od průměrné mzdy odečítá Váš invalidní důchod a fiktivní minimální mzda za rok, kdy je odečítána. Výsledek je konečná výše renty. Odečet fiktivní minimální mzdy je bohužel zakotven v zákoníku práce. Odůvodněním je, že zaměstnavatel neodpovídá za aktuální situaci na trhu práce. Tudíž nemůže jít k jeho tíži (potažmo k tíži pojišťovny, která rentu vyplácí), že je poškozený nezaměstnaný. Tento názor, přestože není k poškozenému úplně spravedlivý, bohužel sdílí i Ústavní soud, který v této věci již vydal i svůj nález.

Z Vašeho sdělení je velmi obtížné zjistit zda můžete ještě mít nárok na nemocenské dávky z titulu Vašeho současného onemocnění, nebo ne. Není jasné, zda jste při vzniku svého současného onemocnění pracovala, nebo ne. Eventuálně ve které fázi jste onemocněla. Tedy jestli se na Vás nevztahuje ochranná lhůta. Vzhledem k termínům, které píšete, ovšem předpokládám, že Vám nárok na nemocenské dávky nevzniká. Pokud byste však nemocenské dávky pobírala, bylo by je při výpočtu renty rovněž nutné odečítat od průměrné mzdy před nemocí z povolání. Jedná se o náhradu mzdy po dobu nemoci.

Věřím, že je tato informace pro Vás dostačující.

 

JUDr. Zdeněk Žižka
Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnickou problematiku