Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posouzeni stavu-co dělat?

Autor Jan Klis
Předmět posouzeni stavu-co dělat?
Dotaz Dobrý den, již od desíti let mám epilepsii-nejnižšího stupně. V dětství a dospívajícím věku mi tato nemoc nebyla na obtíž, ale nyní v dospělém věku, kdy se snažím najít práci mám velké potíže a setkávám se se špatným přístupem a ohledem vůči mě, nebojím se říci s diskriminací ze strany zaměstnavatelů tak i ze strany lékařů. Nejhorší situaci mám právě poslední roky(od doby co pobírám částečný inv. důchod.).Pobírám částečný inv. důchod, což je pár stovek a žít z něj absolutně nemůžu. Podle lékařů nemohu se svou nemocí dělat téměř nic, podle úřadů však ano. Pokud mě zaměstná někdo tak jen na dotace, které po jejich vypršení, mi ukončili i pracovní poměr. Nyní mám již půl roku práci- také na dotace(tiskárna, kde pracuji jako dělník ve výrobě), ale po půl roce mi bylo řečeno, že jelikož se snížili dotace není již pro mne v této práci místo a bylo mi doporučeno vyžádat si vyjádření od specialistky a dle toho mi buďto prodlouží smlouvu(končí koncem měsíce března) a nebo ukončí. Půl roku-po brání dotace v plné výši jim můj zdravotní stav tolik nevadil. Dnes-3.3. 2015 jsem navštívil svou neuroložku a ta mi napsala toto : "Nedoporučuji práci na noční směny, zákaz práce ve výškách, řízení motorových vozidel. Bez práce, kde pacient může ohrozit sebe a druhou osobu". Právě kvůli poslední větě jsem se rozhodl Vám napsat a zoufale poprosit o pomoc co dělat, popř. na koho se obrátit, protože podle poslední věty nemůžu dělat vlastně nic a vím, že zaměstnavatel mě jistě dle toho dál nezaměstná a pokud to ukážu jinému zaměstnavateli, dopadnu stejně. Také vím, že v televizi běžela diskuse a pořad o epilepticích a to co mi napsala moje neuroložka je dosti diskriminační a v TV bylo vše jinak, mluvil v ní odborník a ten tvrdil, že takový epileptik-jako jsem já, nemá tolik zákazů jako mi napsala pí. doktorka. Moc Vás prosím o pomoc, brzy budu bez práce-opět jen kvůli zdravotnímu stavu, a bojím se že bez finančních prostředků nevydržím dlouho. Děkuji za odpověď Klíš Jan

Odpověd na dotaz:

Dobrý den pane Klíši, 

pan předseda Mgr. Krása mi předal k vyřízení Váš dotaz. Prostudoval jsem si podrobně všechny Vaše informace. Bohužel musím konstatovat, že z nich nedokážu spolehlivě určit, zda posudek a diagnostický závěr Vaší ošetřující neuroložky byl správný, nebo nikoliv. Zda je pro Vás diskriminační, nebo naopak odráží sice velmi nepříjemnou, ale objektivní realitu Vašeho zdravotního stavu.

Obecně se však dá říci, že zaměstnavatel má dle § 55, odst. 2), zák.č.  373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, právo, má-li nějaké pochybnosti, požádat lékaře, o zhodnocení pracovní způsobilosti zaměstnance. O způsobilosti zaměstnance vykonávat nějaké konkrétní zaměstnání, či přímo pracovní zařazení, rozhodují ze zákona lékaři pracovního lékařství, tzv. „závodní lékaři“. Jde o lékaře, které mají podnikatelé nasmlouvány, aby pro ně činili všechny lékařské úkony související se zaměstnáváním jejich zaměstnanců. Tedy včetně posudků pracovní způsobilosti. V případě, že takového lékaře zaměstnavatel smluveného nemá, je možné vyžádat si posudek ošetřujícího lékaře zaměstnance, kterým je jeho praktický lékař. Protože ve Vašem případě jde o vysoce diagnosticky náročné onemocnění, podkladem pro rozhodnutí praktického lékaře bývá posudek lékaře – specialisty, ve Vašem případě neurologa. Na základě tohoto posudku poté vydává Váš ošetřující praktický lékař své vyjádření pro Vašeho zaměstnavatele.

Pokud Váš ošetřující neurolog napsal do svého lékařského posudku, jako svůj diagnostický závěr, že Vám nedoporučuje práci na noční směny, že uděluje zákaz práce ve výškách a zákaz řízení motorových vozidel a navíc, že nemáte pracovat v pracovním zařazení, kde můžete ohrozit sebe a druhou osobu, mám za to, že v případě epilepsie jde o zcela standardní závěr neurologa.

Je mi ale samozřejmě známo, že existuje velmi široká škála intenzity epileptických onemocnění s mnoha specifickými projevy a potížemi. Váš detailní zdravotní stav samozřejmě neznám a tudíž nedokážu posoudit, zda zrovna ve Vašem případě neuroložka rozhodla správně, či nikoliv. Je ale víc než logické, že i dobře medikovaní epileptici mívají ve svém pracovním zařazení zmíněná pracovní omezení. Pokud je mi známo, tak se ani dobře léčený a medicínsky kompenzovaný člověk s diagnózou epilepsie nemůže na 100% spolehnout na to, že se při nepříznivé shodě okolností, přes jeho intenzívní a úspěšnou léčbu, neprojeví těžký záchvat. V některých případech epileptik sice cítí, že záchvat přijde, jindy ovšem přijde naprosto nečekaně. V takovém případě je samozřejmě plně na místě ochraňovat zdraví člověka trpícího epilepsií i celého jeho okolí.

V případě, že se Vám posudek paní neuroložky nelíbí, máte možnost proti němu podat do 10 dní návrh na jeho přezkoumání přímo k jejím rukám. Zák. č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách zde ve svém § 46, odst. 1), doslova říká: „Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti, za to, že lékařský posudek je nesprávný, může do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Osoba, které uplatněním posudku vznikají práva nebo povinnosti a které byl posudek předán posuzovanou osobou, může návrh na přezkoumání lékařského posudku podat do 10 pracovních dnů ode dne jeho předání, a to poskytovateli uvedenému ve větě první.

Návrh na přezkoumání posudku doplníte svým vyjádřením, v čem spatřujete neprávnost jejího posudku. Zde musím zdůraznit, že je nutné argumentovat medicínskými důvody (v čem Vám Váš zdravotní stav paní doktorka špatně posoudila a kde mělo být rozhodnuto jinak). V žádném případě nelze argumentovat tím, že se po jejím posudku stanete tzv. „nezaměstnatelným“, neboť s ohledem na Vaši nemoc, ve spojení s jejím posudkem o Vás zaměstnavatelé ztratí zájem. Tento argument bohužel nemá s objektivním posouzením Vašeho zdravotního stavu nic společného. K návrhu na přezkoumání posudku je dobré připojit i nějaké další doklady (např. vyšetření jiných lékařů), které potvrdí skutečnosti, které v námitkách uvádíte.

Tato lékařka je povinna Váš zdravotní stav přezkoumat, a pokud Vašemu návrhu na přezkoumání posudku plně nevyhoví, musí ho, ve smyslu § 46, odst. 5), do 10 pracovních dnů od jeho doručení, spolu s Vaším spisem a dokumentací, postoupit k vyřízení příslušnému správnímu orgánu. Tento správní orgán poté rozhoduje o oprávněnosti a správnosti takového lékařského posudku a jeho závěrů. O tomto Vašem návrhu na přezkoumání rozhoduje u zmíněné odvolací instituce celý tým odborníků a proto je předpoklad, že rozhodne zcela objektivně.

Samozřejmě máte ze zákona právo na tzv. „revizní posudek“ vypracovaný jiným neurologem. Proto vám navrhuji navštívit jiného neurologa, kterému věříte a nechat si od něj vypracovat nezávislý posudek o Vašem zdravotním stavu. Takového specialistu Vám nyní nedoporučím, ale pokud máte za to, že takovým je neurolog, který besedoval v televizi, jak uvádíte, můžete se obrátit přímo na něj. Já nevím, o kterého lékaře se jednalo. Je tak samozřejmě možné učinit i bez doporučení Vašeho praktického lékaře, neboť u nás existuje ze zákona svobodná volba lékaře.

V případě, že žádného specialistu neznáte, posílám Vám adresu webových stránek, na kterých najdete adresy všech centrem pro léčbu epilepsie v ČR. Tato adresa je: http://www.spolecnost-e.cz/kontakty/zdravotnicka-centra/. Z těchto specialistů si můžete vybrat toho pro Vás nejvhodnějšího. Obecně se dá říci, že velkými odborníky v oboru jsou lékaři z Centra pro epilepsii Motol, V Úvalu 84, Praha 5. Ideální by bylo, kdybyste tento revizní posudek přiložil již ke svému návrhu na přezkoumání. Ale chápu, že s časových důvodů to nejspíš pro Vás nebude proveditelné.

Po absolvování tohoto srovnávacího vyšetření by se mělo prokázat, zda Váš zdravotní stav je natolik vážný, že všechna omezení, které Vám do posudku napsala Vaše neuroložka, jsou plně na místě, či zda není nutné dodržovat takto přísný režim. Pro úplnost Vám však musím oponovat, že posudek, tak je napsán, Vám neznemožňuje výkon všech povolání. Pouze Vám zakazuje práci ve výškách, práci v noci a řízení motorových vozidel. Všechna ostatní zaměstnání, kde nepřicházíte do styku s nebezpečnými stroji, či nástroji samozřejmě vykonávat můžete. Já vidím tento posudek neuroložky spíše tak, že jde o její snahu ochránit plně Vás i Vaše okolí.

Kdyby totiž byl Váš zdravotní stav natolik vážný, že byste mohl při nenadálé a nekontrolovatelné atace Vaší nemoci způsobit škodu na zdraví sobě, či svému okolí, nebo se dokonce vystavit ohrožení životů, či způsobit jiné majetkové škody, příliš by Vám neprospělo, kdybyste takové zaměstnání vykonával. Podle nového Občanského zákoníku, účinného od ledna 2014, je totiž možné aby poškození požadovali na škůdci výrazně vyšší odškodnění, než bylo zvykem před tímto datem. Snadno by se tak mohlo stát, že ačkoliv byste v rámci výkonu svého povolání nějakou škodu způsobil ve stavu akutní ataky svého onemocnění (a tudíž ji neměl možnost jakkoliv ovlivnit), plně byste za ni zodpovídal, neboť jste o své nemoci věděl a mohl být seznámen s tím, že výkon takového zaměstnání pro Vás není vhodný. Současně by byla částečně za škodu zodpovědná i Vaše ošetřující neuroložka, neboť Vám do posudku tato omezení nenapsala. Věřte, že taková škoda může dosáhnout i řádu stovek milionů korun a v takovém případě by pro Vás a Vaši rodinu byla zcela likvidační.

Vážený pane Klíši, velmi dobře si uvědomuji Vaši současnou tíživou zdravotní i ekonomickou situaci. Částečný invalidní důchod (invalidní důchod prvního, nebo druhé stupně) v ČR rozhodně nedosahuje výše, která by umožňovala osobě, která jej pobírá důstojně žít. Chápu i Vaši potřebu a velkou snahu pracovat a velmi je oceňuji. Přesto, při vědomí všech těchto okolností, si dovoluji se u Vás přimluvit za Vaše velmi realistické a objektivní sebehodnocení Vašeho zdravotního stavu (který já samozřejmě dobře neznám). S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem Vás pak prosím o uvážlivou volbu Vašeho dalšího pracovního zařazení. Dovoluji si Vám navrhnout zaměřit se na výběr práce tam, kde nejde o nebezpečný provoz a kde nesporně Vaši velkou snahu a ochotu pracovat a Vaše nesporné pracovní schopnosti, beze zbytku, využijete.

Myslím, že naštěstí existují i zaměstnavatelé, kteří nemají žádné předsudky a nemají problém s tím, zda epilepsií trpíte, či nikoliv. Je mi však jasné, že ne každý ze zaměstnavatelů se bude na tento problém dívat stejnou optikou. Jak sám, ale vidíte, tak zaměstnavatelé, kteří velmi výrazně vnímají Váš zdravotní stav, nejsou pro Vaše pracovní zařazení stejně nikterak perspektivní. Pokud se tedy budete u takových zaměstnavatelů i nadále snažit pracovat, obávám se, že se Váš problém s předsudky o Vaší nemoci bude stále cyklicky opakovat. Vím a velmi dobře si uvědomuji, že není vůbec jednoduché najít s invalidním důchodem prvního, či druhého stupně nějaké zaměstnání. Poptávka takovýchto uchazečů o práci velmi výrazně převyšuje nabídku volných pracovních míst v ČR. Velmi ale záleží na Vaší kvalifikaci a na ochotě rekvalifikovat se, či zapracovat se.

Věřím, že bude pro Vás tato má informace dostatečně vyčerpávající a pomůže Vám Vaši situaci řešit. Jsem si jist, že se Vám s její pomocí podaří všechny naznačené problémy postupně eliminovat a získat jak plně odpovídající zdravotní posudek Vašeho zdravotního stavu, tak zaměstnání ve kterém budete se svým pracovním zařazením plně spokojen.

 

JUDr. Zdeněk Žižka

Legislativní odbor NRZP ČR
specialista na zdravotnictví