Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Jarka
Předmět dotaz
Dotaz

Dobrý den,mám neslyšícího zetě,který ukončil pracovní poměr dohodou.Toto rozhodnutí ale udělal vlastně pod nátlakem svého mistra,který ho falešně informoval o firmě,která krachuje a je velmi zadlužená v exekuci a insolvenci. Tato firma jede dál a já mám za to,že se chtěli jednoho nebo více zaměstnanců zbavit bez nároku na odstupné.Myslím,že toto jednání ze strany zaměstnavatele je podvodné,navíc ho nutili se přihlásit na ÚP a výplatu mu dávali "na černo".Mistr mu řekl,že stejně nic nedostane že je firma v tak velkých dluzích,že by odstupné nikdy nedostal.On se toho zalekl a hledal si jiné zaměstnání a dal sám výpověď.Zkrátka využili toho že je neslyšící,on si bez tlumočníka nic nemohl ověřit a dopadlo to tak,že má nyní výplatu menší o 4.000,- ,tzn.přišel cca asi o 100.000,- za jeden rok/odstupné ve výší trojnásobku platu a ušlou mzdu/.Je živitelem rodiny,jeho žena/má dcera taky neslyšící/pobírá pný invalidní důchod,mají 3 děti a žijí pod úrovní životního minima.Moc Vás prosím,zdali je možné podat na tuto firmu stížnost nebo žalobu a co by to pro mého zetě obnášelo,zdali by mohl dostat zpětně odstupné,nebo na koho se přímo obrátit.Předem děkuji moc za odpověď.

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Jarko,

Váš případ jsem předal do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Dobrý den,

předseda naší organizace, Bc. Krása, mi předal k vyřízení Váš dotaz týkající se zaměstnání Vašeho neslyšícího zetě.

 

Problém, který ve svém dotazu popisujete, je bohužel velmi častý a to nejen u lidí neslyšících, ale setkáváme se s ním i u našich klientů, kteří jsou slyšící. Zaměstnavatel nejrůznějším způsobem zastrašuje své pracovníky ve snaze přimět je k tomu, aby sami rozvázali pracovní poměr (dali výpověď) nebo aby přistoupili na dohodu a on ušetřil na odstupném.

 

V praxi se samozřejmě můžete obrátit na soud. Výsledek takového řízení je bohužel velmi nejistý. Je třeba si uvědomit, že pro jednání zaměstnavatele je třeba zajistit kvalitní a nevyvratitelné důkazy. Nebudete-li je mít, bude to „slovo proti slovu“.

 

Máte bohužel pravdu i v tom, že zaměstnavatel využil sluchového handicapu svého pracovníka. Kdo problematiku tohoto handicapu zná, dobře ví, že informační deficit, je „slabinou“ většiny těchto lidí. Na druhé straně zde stojí fakt, že Váš zeť je zletilý, jistě také svéprávný, resp. způsobilý k právním úkonům. U soudu byste mohli argumentovat tím, že nerozuměl, je však otázkou, zda by soud toto tvrzení vzal v úvahu.

 

Chcete-li podat žalobu k soudu, potřebné kontakty na jdete na www.justice.cz.

 

Dalším místem kde si můžete stěžovat, je Inspektorát práce a úřad práce. Obě tyto instituce jsou plně oprávněny (a povinny) Vaše podání prošetřit a případně zaměstnavateli udělit sankci.

 

Chcete-li se obrátit na úřad práce, můžete kontaktovat ten, u kterého je Váš zeť v současné době zaevidován.

Kontakty na inspektoráty práce v celé ČR naleznete zde: http://www.suip.cz/

 

Na závěr bych se ještě chtěla zeptat, proč se ve svém e-mailu zmiňujete o „ročním odstupném“? Toto odstupné se totiž vyplácí v případě, že došlo k pracovnímu úrazu. Pokud nastala tato situace, dokazování u soudu by pochopitelně probíhalo zcela jiným způsobem. Pokud Váš zeť neměl pracovní úraz, náleželo by mu (v případě řádného ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele) odstupné ve výši 3 platů + 2 měsíce za dobu výpovědní lhůty. Celkem tedy max. 5 platů.

 

Je mi líto, že jsem Vám nemohla poskytnout povzbudivější odpověď, bohužel tato situace není dobrá. Věřím však, že tato zkušenost bude alespoň poučením pro Vašeho zetě, aby příště nepodepisoval žádnou smlouvu či dohodu, nebude-li si dopředu jist jejím obsahem. Doporučuji v tomto případě využít služeb naší poradny (komunikuji znakovým jazykem), případně tlumočnických služeb ASNEP, APPN, či jiných organizací. Budete-li mít zájem, ráda Vám zašlu potřebné kontakty.

 

S pozdravem

 

Bc. Jitka Vrchotová, DiS.
vedoucí Poradny NRZP ČR
(+ poradenství ve znakovém jazyce)
tel.(SMS): 736 105 585,  tel. a fax: 266 753 431