Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Žádost o částečný důchod 2.stupně

Autor Iveta Šešulková
Předmět Žádost o částečný důchod 2.stupně
Dotaz Dobrý den pane Krása, mohl by jste mi prosím poradit na co bych měla s touto diagnózou nárok, při opakované žádosti o invalidní důchod? Předchozí žádosti byly vždy zamítnuty. Moje diagnóza je : Chronicky recidivujici LI sy pravostranný s biradik.sympt.L5, S1, FBSS sy, st.p. opak.operacích LS pá-st.p.EHD L5/S1 v r.1986, stabilizační operace L4-S1, radikulopathie L5,S1 vlevo st.data, hruná statodynamická blokáda LS pá,inkontinence močová, opak, uroinfekt. Nové nálezy res trigontiis chronicam, hypoaktivní detruzor, stp. exktrakci cystolithiasy. v kond. studii senz.vedeni nn. suralis v normě, bilat. nevýbavné senz. potenc. nn. peroneus superf., amplit. CMAP n. peroneus vlevo neredukována, bilta. velmi nízké amplit.Hreflexů, v jehle v myotomech L5 a S1 bilat. bez denervace. zn. proběhlé kolater.regenerace myootomu S1 bilat.(vpravo jen nekonst.,) v L5 nevyjádřena re.obraz bilat. radikulopatie S1 st.data. pro L5 jedozn. neprokazují bilat. Děkuji za odpověď. S pozdravem Iveta Šešulková

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Šešulková,

nejsem posudkový lékař, a tudíž Vám opravdu nemohu poradit jak má být hodnoceno Vaše zdravotní postižení. Pokud jste neuspěla se žádostí o ID, tak máte možnost do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí podat námitku, která se podává prostřednictvím OSSZ na ČSSZ. Pokud byste neuspěla ani s námitkou, tak máte možnost podat správní žalobu ke Krajskému soudu.

S pozdravem Václav Krása

Budu rád, pokud mi rozkliknete reklamy na mém webu. Děkuji.