Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Přechod z PID na starobní důchod

Autor Jiří
Předmět Přechod z PID na starobní důchod
Dotaz

Vážený pane,

prosím o radu a vysvětlení. Patnáct roků pobírám PID. Jsem narozen v roce 1948 a předpokládal jsem, že podle původní právní úpravy mám nárok na odchod do starobního důchodu 15.5.2010. Pokud bude starobní důchod větší požádám o starobní důchod a pokud bude výhodnější PID zůstane mi PID /jeho výše/. Nyní jsem se dočetl, že podle nového zákona se PID bude měnit na starobní důchod, až v  65 letech.Je to opravdu platné ustanovení i pro mě, který dosahuji důchodového věku cca za 6 měsíců. Při PID jsem podnikal a doufal jsem, že mi nemalé příjmy z podnikaní /poctivě jsem platil sociální a zdravotní poj./ zvednou starobní důchod od toho 15.5.2010 a nyní mám čekat, až do 65 let aby mi byl přiznán starobní důchod. To snad ani není možné.To budu další čtyři roky pobírat místo toho podstatně vyššího starobního důchodu pouze stávající PID? Pokud by se můj starobní důchod oproti PID zvýšil o 2000 Kč  měsíčně / což je při mých příjmech z podnikání více jak reálné,  tak za čtyři roky to bude ztráta cca 100 000 Kč. Opravdu je to tak? A nebo pro mě platí původní právní úprava a o starobní důchod mohu požádat k původnímu datu, tedy k 15.5.2010,pokud bude starobní důchod pro mě výhodnější, než dosavadní PID?

 

Děkuji  za odpověď

                                      Jiří

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Jiří,

domnívám se, že jste nesprávně interpretoval znění § 61a), který zní:

 § 61a

" (1) Nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod.
 
 (2) Starobní důchod, na který vznikl nárok podle odstavce 1, náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Pro účely zvyšování tohoto starobního důchodu podle § 67 se za den přiznání starobního důchodu považuje den, od něhož byl přiznán dosavadní invalidní důchod.
 
 (3) Nárok na starobní důchod podle odstavce 1 nevylučuje nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1, 2 nebo 3."

Důležité je ustanovení odstavce 3, kde se uvádí, že se nevylučuje nárok na starobní důchod podle § 29. To znamená, že při splnění věku na nárok starobního důchodu si o něj můžete požádat a bude Vám přiznán i když pobíráte invalidní důchod.

Přeji Vám všechno dobré v roce 2010.

Václav Krása