Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

posudek o invaliditě

Autor sona
Předmět posudek o invaliditě
Dotaz

zdravotni stav-polytopní vertebrogenní algický syndrom s dominantním postižením C i L segmentu se středně těžkou dynamickou poruchou Cp,těžkou dynamickou poruchou Lp,absence event.radikulárních projevu na H i DKK. Autoimunní thyreoiditis s hypothyreosou na substitu.Hypertense.Stav po uln. epikondylitidě vpravo. Amp. ztrata posledního článku 3. a 4. prstu LHK. Oboustranné varixy, stav po flebitidě vlevo.Výsledek posouzení zdravotního stavu  a míry poklesu pracovní schopnosti.Není invalidní.Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce s nejvýznamnějším dopadem na pokles                           pracovní schopnosti je postižení uvedené v kapitole XIII.,položce 1,písm.b přílohy k vyhlášce č.359/2009 Sb., pro které se stanovuje míra pracovní schopnosti 20 PROCENT.Vzhledem k jeho vlivu na schopnost využívat dosažené vzdělání,zkušenosti a znalosti,na schopnost pokračovat v předchozí výdělečné činnosti nebo schopnost rekvalifikace se podle paragrafu 3 odst. 2 citované vyhlášky zvyšuje tato hodnota o 10 procent, celkově činí 30 procent.ĆÁSTEČNÝ invalidní duchod mě byl odebrán po dvou letech.Je mi 55 LET a už od 26 let mám problem s páteří.Pracovala jsem ruzně v přidružené výrobě, v lese, pomocná síla v kuchyni,kde jsem si nachladila ledviny.Dodnes chodím na kontroly.Ptam se Vám na názor,jestli mám podat mánitku. DĚKUJI            Sona

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Soňo,

doporučuji Vám tento postup.

od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu.

S pozdravem Václav Krása