Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

Musí starobní důchodce, kterému je vyplácen vyšší důchod původně PID, podstupovat posudkové kontroly

Autor MARTA
Předmět Musí starobní důchodce, kterému je vyplácen vyšší důchod původně PID, podstupovat posudkové kontroly
Dotaz

Zdravím Vás Pane Kráso, a měla bych na Vás prosbu.

Mám souseda, který byl v PID téměř 8 let. Je tomu 3 roky co se mu příbližil řádný odchod do starobního důchodu. Vzhledem, že starobní důchod mu vypočetla  ČSSZ nižší, mu ponechali výplatu původního vyššího důchodu(PID).Nyní však mu přišla pozvánka k posudkovému lékaři na přezkum zdravotního stavu! Není mi jasné, proč zvou na přezkum zdravotního stavu řádného starobního důchodce?! To znamená, že i když se věkem příblížil k řádnému starob. důchodu je stále PID? To je nějaké nově státem uzákoněnné ustanovení? Jak se tomuto bránit a jde vůbec o zákonný postup ze strany ČSSZ? Podívala jsem se na stránky ČSSZ  a našla jsem tam toto. Viz níže:

Obavy, že v případě nižší výše starobního důchodu se sníží Váš příjem z důchodového systému, nejsou na místě. Platí totiž pravidlo: „Jsou-li současně splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu, vyplácí se jen jeden důchod, a to vyšší.“ Vyjde-li tedy nově vypočtená výše starobního důchodu nižší než výše dosavadního invalidního důchodu (což se stává ve většině případů), ČSSZ starobní důchod nepřizná a ponechá Vám nadále vyšší důchod invalidní. Od 1. 1. 2010 platí, že nárok na invalidní důchod zaniká dnem, kterým jeho poživatel dosáhl věku 65 let; tímto dnem vzniká tomuto poživateli nárok na starobní důchod. Takový starobní důchod náleží ve výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod. Vznik nároku na tento „transformovaný“ starobní důchod nevylučuje možnost požádat si o přiznání řádného starobního důchodu.

Děkuji za Vaši radu, či info pane Kráso, a budu očekávat  Vaši odpověď.

Přeji Vám pevné zdraví a životní pohodu:)

Marta

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Marto,

přiznám se, že pozvání ČSSZ ke kontrole také nerozumím. Je to tak, že po dovršení 65 let se automaticky invalidní důchod mění na starobní, ale výše důchodu by měla zůstat stejná, pokud není starobní důchod vyšší. Domnívám se, že jde pravděpodobně o nějakou administrativní chybu. Doporučuji, aby Váš soused napsal na OSSZ, že je již ve starobním důchodu, a že mu byl ID ponechán, protože byl pro něj výhodnější. Tudím, že žádá, aby ho vyřadili z evidence. Pokud by se něco dělo s důchodem, ať se na mne Váš soused obrátí.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.