Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

invalidní duchod

Autor Zdenka
Předmět invalidní duchod
Dotaz

 

Dobrý den,prosím o radu.Od 93 roku mam invalidni duchod a ted me byl odebrán z 3stupně na druhý.Nevim jak probíhá odvolání a do kolika dnů.Nikde to není napsano a nevim jak postupovat.Take nechapu proč se ještě rok po odebrání z 3 stupně na druhý,vyplácí plná častka důchodu,ale přitom už být zaevidován na ůřadu práce.Můžete mi poradit? Moc Vám děkuji Zdenka

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Zdenko,

po obdržení rozhodnutí je potřeba postupovat následujícím způsobem.

 

Od 1. ledna 2010 mohou žadatelé o důchod podat proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení námitky. Až dosud bylo rozhodnutí ČSSZ konečné a jedinou možnost obrany představovala soudní cesta. Podání námitek však není zcela bez úskalí. Pokud žadatel námitky neuplatní, nemůže se později obrátit na soud a žádat soudní přezkum rozhodnutí ČSSZ. Soud by takovou žádost odmítl s odůvodněním, že žadatel nevyčerpal všechny možnosti obrany. Lhůta pro podání námitek také není příliš dlouhá – námitka musí být uplatněna do 30ti dnů od doručení rozhodnutí o důchodu a žadatel ji musí zaslat přímo ČSSZ. Pokud ji omylem zašle soudu, nikoli ČSSZ, riskuje, že 30ti denní lhůta uplyne marně. Soud totiž nemá povinnost postoupit omylem doručenou námitku správnému adresátovi. Po uplynutí lhůty už není šance na jakoukoli změnu. Námitka se podává na ČSSZ, a to prostřednictvím OSSZ. Domnívám se, že je lepší podat námitku prostřednictvím OSSZ, protože ČSSZ se stejně obrátí na OSSZ o informace. Takže to znamená, že adresovat námitku budete na ČSSZ, ale podáte ji na OSSZ. Upozorňuji Vás ještě, že námitka nemá odkladný účinek, to znamená, že důchod Vám bude odebrán. Pokud námitka bude přijata, případně budete se dále soudit a vyhrajete, tak Vám důchod bude zpětně vyplacen.

Zaevidovat se na ÚP jako uchazeč o zaměstnání je důležité proto, aby Vám byly počítány roky do nároku na starobní důchod. Při snížení ID ze III. stuoně na I. či II. stupeň seb vyplácí plná výše ID pouze u lidí, kterým byl přiznán ID III. stupně před 1.1. 2010 a snížen důchod po 1.1. 2010. Je to z toho důvodu, že výpočet ČID v předchozím období byl jiný než nyní. U ID III. stupně přiznaných po 1.1. 2010, které budou sníženy na I. či II. stupeň se jim tato kompenzace vyplácet nebude.

S pozdravem Václav Krása