Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

dotaz

Autor Alena Niklová
Předmět dotaz
Dotaz

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Mé neteři byl snížen stupeň invalidity ze 3. stupně na 1. stupeň. Na radu lékaře podala námitku. Lékař jí teké řekl, že jí vypracuje posudek, ale ten prý si musí vyžádat ČSSZ. Nyní přišla odpověď z ČSSZ s tím, že má do 8 dnů doložit posudky od lékaře, že oni si nic vyžadovat nebudou. Shodou okolností má lékař v současné době dovolenou, ale 8 dnů se mi zdá stejně málo. Na telefonický dotaz a informaci, že lékař má dovolenou bylo pracovnicí ČSSZ sděleno, že je to nezajímá a ať to tedy přinese 10.10.2011, kdy bude předvolána. Jak je to tedy s těmito odbornými posudky, když pacient si je vyžádat nemůže, že to musí udělat ČSSZ. Co má tedy občan dělat. Neteř má psychické problémy a tímto jednáním se její stav rapidně zhoršuje. Děkuji za rychlou odpověď.

                                                                              Alena Niklová, Ostrava

Odpověd na dotaz:

Vážená paní Niklová,

předal jsem Váš dotaz do poradny NRZP ČR.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní,

 

 

obdržela jsem k zodpovězení váš dotaz. Jak jsem vyčetla, vaše neteř  podala námitku pro odnětí III. Stupně a přiznání pouze stupně I. Invalidního důchodu.

Při řízení o námitkách je obvyklé, že je občan námitky podávající vyzván, aby řízení doplnil zprávami lékaře. Posudková komise v rámci odvolacího řízení si je sama nevyžaduje.

Pokud bylo vaší neteři nabídnuto  ošetřujícím lékařem, že vypracuje posudek, který si musí vyžádat ČSSZ, tak lékař to myslel dobře, ale tento postup není u odvolacího řízení o námitkách obvyklý, a to ani vy smyslu předpisů s tímto problémem souvisejících. Je to tedy na rozhodnutí  odvolací komise, která bude o námitkách rozhodovat, zda bude sama iniciativní a vyžádá si zprávu lékaře, jako zprávu důležitou pro jednání o námitkách. Povinnost to není..

Pokud potom odvolací orgán nevyhoví vaší neteři a  rozhodnutí o námitkách bude korespondovat s rozhodnutím prvního stupně LPS, může si vaše neteř podat správní žalobu u Krajského  soudu v Ostravě , kde jako důkaz navrhne přibrání znalce z příslušného lékařského oboru k vypracování znaleckého posudku, který by měl v závěru uvést, zda  zdravotní stav vaší neteře je natolik omezující, pokud jde o soustavnou  výdělečnou činnost, že nárokuje přiznání ID III. Stupně.

 

Ještě na okraj, ošetřující lékař posudek váhy posudku znalce nemůže ani vypracovat, k tomu jsou oprávněni pouze znalci, kteří jsem vedení v příslušných seznamech znalců u každého soudu.

 

Tolik moje odpověď. Pokud by nebyla pro vás k vysvětlení postačující, volejte na níže uvedené tel. Číslo a nebo pošlete e mail.

 

S pozdravem

 

JUDr. Věra Dreslerová

Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory NRZP ČR

tel.: 266 753 422

e-mail: dreslerova@nrzp.cz

www.nrzp.cz/poradna

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 7, 170 00 Praha 7