České dráhy a.s.

Vážený pane, dovolte abych se jako právník ozval a ujasnil Vám věc týkající se objednávky přepravy. Z Evropské směrnice nevyplývá žádná lhůta 24 hodin. Z Evropské směrnice vyplývá, že nejhorší možná varianta je 48 hodin a zároveň nevylučuje lhůtu kratší či žádnou. Zároveň určuje, že neoznámí-li cestující svůj úmysl cestovat, vynaloží železniční podnik snahu na to aby mohla zdravotně postižená cestovat. Což v případě, že pokladní nebo kterýkoliv jiný zaměstnanec odkáže na lhůtu 24 hodin není splněno a zároveň dochází k diskriminaci OZP, které je odmítán přístup ke  službě na základě nedodržení lhůty, která je jen z důvodu zdravotního postižení a též není splněno nařízení ES. Zároveň samotná lhůta je velmi sporná neboť je tím dotčeno jiné nařízení a zároveň se tím vylučuje v té samé směrnici věta Cestující má právo využívat služeb společnosti srovnatelným s ostatními cestujícími. Pokud je OZP odmítnuta přeprava pouze na základě nedodržení jakékoliv lhůty jedná se o nepřímou diskriminaci(nepřijetí opratření) a porušování ES. Navíc společnost České dráhy a.s. má též na stránkách uvedeno, že při cestách do zahraničí je lhůta 3 dny a u mnohých plošin jsou též 3 dny a není splněno nařízení ES o 48 hodinách. Tedy v případě, že odkazujete OZP na ES je třeba říct, že není ve všem dodržována. Zároveň se domnívám, že NRZP by měla hájit zájmy OZP mnohem důsledněji a neměla by se spokojit s vyjádřením společnosti České dráhy a.s. , že něco nejde a Evropské předpisy to dokonce zakazují.  Předpokládám, že je Vaším cílem aby se nestávali situace kdy jakákoliv společnosti odmítne poskytnout službu protože nebyla dodržena lhůta i přes to, že by to jinak bylo možné.
 
Mgr. Radim Janák

Vážený pane Janáku,

mým úmyslem nebylo v žádném případě hájit ČD. Ba naopak. Jsme rozhodnuti v následujících týdnech spustit mediální kampaň a intenzivně jednat se všemi dopravci. Situace v dopravě OZP NA ŽELEZNICI JE TRISTNÍ a NRZP ČR si to samozřejmě uvědomuje. Oněch 24 hodin bylo míněno tak, že tato lhůta neporušuje Evropské smernice, a že se o ní těžko polemizuje. Souhlasím s Vámi, že dopravce by měl využít svoje možnosti k tomu, aby umožnil cestujícímu se ZP cestovat i bez předchozího oznámení, pokud to pro něj není nepřiměřeně nákladné či ob´tížné. V současné době máme k situaci v ČR i stanovisko Evropské komise, kterou interpelovala paní poslankyně Sehnalová. Domnívám se, že máme dnes dostatek argumentů k tomu, abychom mohli zlepšit situaci v této oblasti. Určitým problémem je, že MD ČR a Drážní úřad, jakožto správní orgány, nevykonávají v této oblasti žádnou dohledovou činnost. I o tom s nimi chceme jednat.

S pozdravem Václav Krása