Konto pomoci

NRZP ČR zahájila činnost Konta pomoci www.kontopomoci.cz, na kterém shromažďuje finanční prostředky na podporu projektů, které pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Na konto pomoci můžete přispět různými způsoby. Můžete poslat jednorázový dar na sbírkový účet č. 248896031/0300 u ČSOB. Můžete přispět i trvalým příkazem určité částky, a to opět na stejný účet nebo si stáhněte zdarma na Appstore nebo Google Play aplikaci SEJF, zaregistrujte se a pouhými 4 kliknutími přispějte na sbírkový účet Konto pomoci. Bližší podrobnosti najdete na webu www.kontopomoci.cz.

 

České dráhy a.s.

Autor Mgr. Radim Janák
Předmět České dráhy a.s.
Dotaz

Vážený pane, dovolte abych se jako právník ozval a ujasnil Vám věc týkající se objednávky přepravy. Z Evropské směrnice nevyplývá žádná lhůta 24 hodin. Z Evropské směrnice vyplývá, že nejhorší možná varianta je 48 hodin a zároveň nevylučuje lhůtu kratší či žádnou. Zároveň určuje, že neoznámí-li cestující svůj úmysl cestovat, vynaloží železniční podnik snahu na to aby mohla zdravotně postižená cestovat. Což v případě, že pokladní nebo kterýkoliv jiný zaměstnanec odkáže na lhůtu 24 hodin není splněno a zároveň dochází k diskriminaci OZP, které je odmítán přístup ke  službě na základě nedodržení lhůty, která je jen z důvodu zdravotního postižení a též není splněno nařízení ES. Zároveň samotná lhůta je velmi sporná neboť je tím dotčeno jiné nařízení a zároveň se tím vylučuje v té samé směrnici věta Cestující má právo využívat služeb společnosti srovnatelným s ostatními cestujícími. Pokud je OZP odmítnuta přeprava pouze na základě nedodržení jakékoliv lhůty jedná se o nepřímou diskriminaci(nepřijetí opratření) a porušování ES. Navíc společnost České dráhy a.s. má též na stránkách uvedeno, že při cestách do zahraničí je lhůta 3 dny a u mnohých plošin jsou též 3 dny a není splněno nařízení ES o 48 hodinách. Tedy v případě, že odkazujete OZP na ES je třeba říct, že není ve všem dodržována. Zároveň se domnívám, že NRZP by měla hájit zájmy OZP mnohem důsledněji a neměla by se spokojit s vyjádřením společnosti České dráhy a.s. , že něco nejde a Evropské předpisy to dokonce zakazují.  Předpokládám, že je Vaším cílem aby se nestávali situace kdy jakákoliv společnosti odmítne poskytnout službu protože nebyla dodržena lhůta i přes to, že by to jinak bylo možné.

Odpověd na dotaz:

Vážený pane Janáku,

mým úmyslem nebylo v žádném případě hájit ČD. Ba naopak. Jsme rozhodnuti v následujících týdnech spustit mediální kampaň a intenzivně jednat se všemi dopravci. Situace v dopravě OZP NA ŽELEZNICI JE TRISTNÍ a NRZP ČR si to samozřejmě uvědomuje. Oněch 24 hodin bylo míněno tak, že tato lhůta neporušuje Evropské smernice, a že se o ní těžko polemizuje. Souhlasím s Vámi, že dopravce by měl využít svoje možnosti k tomu, aby umožnil cestujícímu se ZP cestovat i bez předchozího oznámení, pokud to pro něj není nepřiměřeně nákladné či ob´tížné. V současné době máme k situaci v ČR i stanovisko Evropské komise, kterou interpelovala paní poslankyně Sehnalová. Domnívám se, že máme dnes dostatek argumentů k tomu, abychom mohli zlepšit situaci v této oblasti. Určitým problémem je, že MD ČR a Drážní úřad, jakožto správní orgány, nevykonávají v této oblasti žádnou dohledovou činnost. I o tom s nimi chceme jednat.

S pozdravem Václav Krása