úhrada za pobyt

Dobrý den pane Kráso, mám dotaz ohledně úhrady za pobyt. Pokud své dítě (v té době již dospělé) budu chtít dát na 8h denně do nějakého centra soc. péče a tam si budou účtovat max. možnou úhradu (85 Kč/hod. a 70 Kč za oběd), pak mě tento pobyt vyjde na 15000 Kč měsíčně. Jak oproti tomu bude vypadat pobyt dítěte v internátním (týdenním) zařízení a v celoročním? Tady zákon (vyhláška) stanovuje, že v prvním případě musí klientovi zbýt 25% z PnP a v druhém případě se mluví, že max. úhrada je výše PnP. U denního pobytu (8h.) by úhrada jen za péči činila 13.600 Kč. Přitom u týdenního (24h) by činila 6.000 a ročního 8.000. Počítám péči pro dospělého III.st. Pane Kráso, počítám správně nebo jsem si vyhlášku špatně vysvětlila? K tomuto ještě jeden dotaz. Pokud se v takovém zařízení bude účtovat péče tělesně postiženému, který vyžaduje pomoc při podávání stravy, vysazování na WC apod. a péče o mentálně postiženého, kde je důležitý „pouze“ dohled, může si zařízení pro oba klienty účtovat stejnou cenu? A poslední dotaz: Může si ústav účtovat nějakou částku u dítěte plnící pouze povinnou školní docházku, které ihned po vyučování odchází domů a žádná péče mu poskytovaná není? I přesto nám ji chtějí v nové smlouvě účtovat (1% PnP denně, t.j. 90 Kč/den). O přestávkách i v jídelně je i pedagogický dozor. Co se stane pokud takovou smlouvu nepodepíšeme? Děkuji za odpověď. Monika
 
Monika

Vážená paní Moniko,
v zásadě počítáte správně, ale vše záleží na uzavřené smlouvě. Je nepochybně nutné rozdělit náklady na ty osoby, které potřebují neustálou péči a na ty osoby které mají pouze dohled. Většina denních stacionářů si požádala MPSV ČR o dotace na poskytování služeb. Proto se domnívám, že Vámi citovaná částka není úplně správná, protože denní stacionář má mimo zdroje od klientů i zdroj ze státního rozpočtu. Částka 15 000,- Kč spíš připomíná náklady na lůžko s celoročním či týdenním pobytem. Doporučuji Vám vstoupit do jednání se stacionářem. Pokud jde o pedagogického asistenta, měl by v době přestávek pomoci i v běžných činnostech, které klient potřebuje a je nesprávné, aby vzdělávací zařízení Vám účtovalo služby asistenta. V současné době tento problém řeším s paní ministryní školství.
S pozdravem Václav Krása