snížení ze II. stupně na I. stupen

dobrý den , byl mi snížen příspěvek na péči , byl stanoven do června 2023 ,udělali nové přešetření, návštěva, + lékařské zprávy praktického lékaře, můj zdravotní stav se nijak nezlepšil,vše stejné, při posuzování životních potřeb píšou divné nesouvisející věci : neuznali mi potřebu f) tělesná hygiena: napsali : celkovou hygienu provádí ve vaně ,vstup a výstup s dopomocí bratra ( pečující osoby) u vany má stoličku, sám provádí mytí horní části těla osušení , případné ošetření dolní části těla omývá bratr , nehty na dolních končetinách ošetřuje pedikérka ( osoba blízká) **************************************** " dle posudkového lékaře nebyla prokázána anatomická nebo funkční ztráta dominantní horní končetiny nebo podstatné omezení funkce obou horních končetin ,není anatomická ani funkční ztráta jedné nebo dvou dolních končetin,....nebo jejich podstatné omezením pomoc při vstupu či výstupu z vany není považována z a neschopnost hygieny, ,umývání míst kam žadatel neostane je stejný problém i u zdravé osoby, .nebyla prokázaná praktická ani úplná slepota ,není těžké psychické postižení s těžce narušenými stereotypy v oblasti tělesné hygieny , sdělení ,že dolní část omývá bratr nemá oporu v lékařských nálezech ,od posledního posouzení u posuzovaného došlo k adaptaci na zdravotní postižení,kdy celkově zvládá s pomocí facilitátorů.není medicínský důvod pro uznání této základní potřeby . na základě veškeré podkladové dokumentace považuje správní orgán za prokázané že oprávněná osoba je schopna tuto základní životní potřebu přiměřeně svému věku zvládat . ************************************************* takže nedosáhnu si na dolní končetiny, neostříhám si nehty neumyju si dolní končetiny od kolene níž, bez pomoci nevlezu ani do vany a oni lžou že potřebu zvládám, že je normální že zdravý člověk potřebuje pomoc druhých při běžné při hygieně, ******************************************* oni popřeli to samé co dříve uznali,jaké je nejlepší řešení ? mám podat novou žádost o příspěvek na péči? nebo se raději odvolat? a co to bude znamenat? děkuji za odpověd s pozdravem pavel nový
 
pavel nový

Vážený pane Nový,

doporučuji Vám, abyste nejprve podal odvolání, které musíte podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o snížení příspěvků na péči. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu práce, který vydal rozhodnutí o snížení příspěvku na péči, ale adresovat jej musíte na MPSV ČR, Odbor odvolacích agend, Podskalská 19., 128 00 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása.