Příspevek na péči - odebrání na moji vlastní žádost

Dobrý den, po zlepšení mého zdravotního stavu jsem sama zažádala o odebrání příspěvku na péči z důvodu zlepšení zdrav. stavu a z důvodu, že jsem se věci, ve kterých jsem potřebovala pomoc , naučila sama zvládat /s mým poskytovatelem z rodiny a úpravou prostředí/. Příspěvek mi byl Rozhodnutím odejmut na základě mé vlastní písemné žádosti Rozhodnutím, že na další výplatě příspěvku netrvám. Předpokládám, že je tedy na mne náhled jako na osobu, která nepotřebuje péči jiné osoby. Děkuji za odpověď. J.
 
Jana

Vážená paní Jano,

ano je tomu tak.

S pozdravem Václav Krása.