Příspěvek na péči - novela zákona o sociálních službách r. 2023

Dobrý den pane Kráso, moc děkuji, že vyvíjíte úsilí k zamezení takového nesmyslu jakým je "přerozdělení příspěvku na péči", kde by šla část příspěvku paušálně na konto "pečující organizace". Přečetla jsem si o tom v MF Dnes a zkazilo mi to celý den. Mojí mamince je 87 let a dostáváme příspěvek ve výši 12.800 Kč měsíčně. Já jsem již v důchodu a o maminku se celodenně doma starám, jedinou pomoc, kterou vyžíváme, jsou obědy od ČK. Vůbec si neumím představit důvod, proč bychom měly povinně využívat pečovatelskou službu a pokud bychom to potřebovaly, tak se jistě s ČK nebo jiným profesionálním pečovatelem individuálně domluvíme. Ať si příslušné úřady na kontrolu klidně přijdou, moje maminka je řádně obstaraná, je v domácím prostředí a je zde spokojená. Čili se nejedná "o situaci, která je naprosto nedůstojná" jak se vyjádřil ministr Jurečka. O tom, že tento příspěvek pobíráme, rozhodovali lékaři a sociální pracovnice včetně osobní návštěvy u maminky v bytě. Výše uvedené tvrzení pana ministra mne proto osobně a jistě i tisíce dalších pečovatelů hluboce uráží a zase svědčí o tom, jak je lehké věci paušalizovat a řešit od ministerského stolu. Chápu, že stát tím chce řešit nedostatek finančních zdrojů u poskytovatelů sociálních služeb, aby jim nemusel sám finanční prostředky přidávat. Jedná se tedy o velkou kulišárnu a ne prioritně o řešení situace pro postižené. Kromě toho, kde by tyto organizace sebraly tolik lidí na pečování o všechny seniory, aby jim mohli poskytovat adekvátní služby za přerozdělené prostředky? Tvrzení pana Horeckého o rozšíření tzv. kombinované péče a větší adresnosti této dávky je opravdu nehorázné! Jde jen o snahu obelhat veřejnost a dostat se k prostředkům, které jsou sice nízké, ale alespoň umožní svobodné rozhodnutí domácích pečovatelů o jejich využití. To nám žádný pan Horecký ani chybějící ústavy ani chybějící profesionální pečovatelé zajistit nemohou. Držíme Vám palce a děkujeme za Vaše potřebnou pomoc všem postiženým. Zdravíme Šindelářová/Tosková
 
Ivana

Vážená paní Šindelářová,

myslím, že se zatím nemáte čeho obávat. Je to tak, že zatím nebylo nic konkrétně navrženo a věřte tomu, že Národní rada osob se zdravotním postižením nedovolí,  by došlo k podmíněné výplatě příspěvku na péči.

S pozdravem Václav Krása.