Nerozumím posudku, došlo ke změně průkazu?

Dobrý den, pobírám ID 1. stupně od r 2022, v roce 2011 mi byl přiznán TP trvale. Od roku 2022 bojuji o průkaz ZTP, na který si myslím, že mám vzhledem ke svým diagnózám a stavům nárok. Přišel mi dopis z MPSV (po několika odvoláních), dokážete z toho vyčíst, jestli dojde ke změně průkazu, prosím? "Odvolací orgán Vám sděluje, že byly shromážděny podklady pro vydání rozhodnutí o předmětném odvolání. Novým podkladem je posudek PK MPSV o Vašem zdr. stavu ze dne 5.4.2023. "Jde o osobu s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra, ve smyslu par. 34 odst. 3 zákona 329/2011 sb. Jde o zdr. stav neuvedený v příloze 4 k vyhlášce 388/2011, ale svým funkčním postižením odpovídá nebo je svými funkčními důsledky srovnatelný se zdr. stavem uvedeným v bodě 2 písm. m) citované přílohy. Tento stav byl i k datu 1.7.2022 Doba platnosti trvale. Nemám možnost se nyní vyjádřit k podkladům, nezvládla bych to, nepřipravím se tak o šanci získat průkaz ZTP? S přáním hezkého dne Nika
 
Nika

Vážená paní Niko,

uvedený posudek hovoří o tom, že Vám bude přiznán průkaz ZTP. Díval jsem se do vyhlášky číslo 388 z roku 2011, kde je jasně uvedeno, že bod 2 se týká průkazu ZTP.

Pozdravem Václav Krása.