Stanovení stupně ID dle vyhlášky o posuzování invalidity

Vážený pane Kráso, dobrý den. Prosím o radu. Po roce pracovní neschopnosti s autoimunitním onemocněním mám v lékařské zprávě závěr: Obrovskobuněčná temporální arteritis histologicky verifikovaná s doprovodnou revmatickou polymyalgií s postižením ramenních i stehenních pletenců, kombinovaná imunosupresivní terapie, pomalý pokles aktivity vyžadující pomalou detrakci kortikosteroidů. Trvá svalová slabost HKK a DKK, výrazný únavový sy se snížením celkové výkonnosti a těžkým funkčním postižením HAQ je 1,8….. Na radu lékařky jsem požádala o invalidní důchod, který mně byl přiznán v I. stupni invalidity se závěrem: rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu s nejvýznamnějším dopadem na pokles pracovní schopnosti je zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII., odd. A, položce 2b přílohy k vyhlášce č.359/2009 Sb. Vyhledala jsem si, o co jde a zjistila jsem, že se tato kapitola týká „Postižení svalové a kosterní soustavy“ a oddíl A se týká „Artropatie“, což je obecný pojem pro onemocnění kloubů. Protože mně přijde, že nebyla brána na zřetel moje diagnóza, ptám se Vás, zda moje invalidita byla dle této vyhlášky posouzena správně a zda byl správně stanoven stupeň invalidity? A v případě, že mně moji domněnku potvrdíte, měla bych proti rozhodnutí podat námitku? Děkuji předem za odpověď. Jana
 
Jana

Vážená paní Jano,

vyhláška č. 359/2009 Sb., kterou se stanoví pokles pracovních schopností u jednotlivých diagnóz je bohužel zasralá a nepostihuje všechny diagnózy, které jsou nyní aktuální. Přesto Vám doporučuji, abyste nepodávala odvolání, protože se může stát, že Vám bude důchod zase odebrán. S posudkovými lékaři je nyní obrovský problém a počkal bych nějaký čas a teprve potom byste mohla požádat o zvýšení stupně ID, a to vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu. 

S pozdravem Václav Krása