Zřízení speciální třídy

Dobrý den, v naší obci na Sedlčansku je zájem zřídit speciální třídu při běžné základní škole. Já jsem speciální pedagožka a učím v podobné třídě na jiném místě. Ráda bych přispěla do procesu vzniku nové třídy, ale narážím na několik problémů. Věřím, že mi budete moci alespoň v některých bodech pomoci. Situace je taková, že starosta obce návrh podporuje a ředitelka ZŠ je mu též nakloněna. V budově školy je určena vhodná místnost, kde by třída mohla být. Potřebujeme však vědět, jak postupovat, abychom plán proměnili v realitu. Čím začít? Na koho se obrátit? Slyšela jsem, že podmínkou pro existenci speciální třídy je spolupráce s nějakým občanským sdružením. Je to pravda? Na co to sdružení má být? Na dofinancování asistentů pedagoga? A jak je to nyní, po změně občanského zákoníku? Jak jsou ve skutečnosti financováni asistenti pedagoga? Stačí na to peníze, které dostane škola od kraje? Musí něco platit rodiče? A ještě jedna oblast: vím, že počet žáků ve třídě se určuje podle míry postižení. Pokud jsou v jedné třídě žáci se středním MP i s těžkým MP, kolik těžce MP musí být ve třídě, aby stačil celkový počet 4 žáci? A může se ve speciální třídě vzdělávat i žák s lehkým MP? Otázek je už teď mnoho a jistě se jich ještě spousta objeví. Budu velice ráda, když mi alespoň na některé z nich pomůžete najít odpovědi. S pozdravem a přáním všeho dobrého Kateřina Matoušková
 
Kate?ina Matoušková

Vážená paní Matoušková,

v této věci Vám příliš nepomohu. Určitě není pravda, že škola musí spolupracovat s nějakým občanským sdružením. Zřízení speciální třídy je věcí zřizovatele školy, což je asi obec. Ta by se měla obrátit na krajský úřad se žádostí o dotaci na pedagogické asistenty. Samozřejmě, že je nezbytné vytvořit záměr, počet žáků, učební plán, počet speciálních pedagogů apod. Mělo by být také doporučení SPC. V této věci Vám doporučuji kontaktovat pana Doc. Jana Michalíka, z UP v Olomouci, který je odborníkem na tuto problematiku.

S pozdravem Václav Krása