Placení osobního asistenta na ZŠ

Potřebovala bych radu ohledně placení osobní asistentky na ZŠ. Mám dcery dvojčata a obě mají DMO, jedna je chodící, ale druhá je s těžkým motorickým hendikepem, je na vozíku s výrazně omezenou hybností obou rukou. Vzdělává se podle vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, s asistentem pedagoga a dle individuálního výchovně vzdělávacího plánu. Do 5. třídy měla pouze pedagogickou asistentku. Problém nastal při přechodu na 2. stupeň. Paní ředitelka začala vyžadovat i asistentku osobní. Aby dcera mohla na škole zůstat, byly jsme nuceni s pedagogickou asistentkou sepsat smlouvu, že bude vykonávat i asistentu osobní a my, že jí budeme za tyto služby platil – peněz prý na dcery dostáváme dost. V opačném případě bychom museli dcery rozdělit a vozit na dvě místa. Jednu do stávající ZŠ a druhou do speciální školy vzdálené cca 50 km. Od ostatních maminek, s kterými jsem v kontaktu, mi bylo sděleno, že v jejich případech u stejně starých dětí s podobným postižením škola osobní asistenty nevyžaduje, že tyto činnosti – přebírání dětí od rodičů, vysazování a sesedání z invalidního vozíku, oblékání, obouvání, zajištění toalety a s tím spojenou osobní hygienu, asistenci při jídle a ostatní činnosti zajišťuje asistent pedagogický, kterého plně hradí škola. Děkuji za odpověď Ludmila Vojtechová
 
Vojtechová Ludmila

Vážená paní Vojtěchová,

dle předpisů MŠMT ČR má pedagogický asistent za povinnost provádět v době pobytu žáka ve škole také nezbytné činnosti spojené s asistencí. Příspěvek na péči, který pobíráte na své děti je určen na zajištění péče v mimoškolní době. To znamená, že postup školy není v souladu se zákonem. Doporučuji Vám, abyste tuto věc projednala s ředitelkou školy a požádala ji o nápravu situace. Pokud nebude chtít, tak je nezbytné se obrátit na zřizovatele školy a v krajním případě i na odbor školství KÚ.

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám poradil, a pokud budete opět potřebovat mojí radu, můžete se na mě kdykoliv obrátit s dotazem. Dovoluji si Vás poprosit také o pomoc. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, jejíž jsem předsedou, se v souvislosti s neustálým snižováním podpory státu, dostala do velmi složité finanční situace. Má povolenou sbírku. Pokud byste mohla Vy osobně, nebo někdo z Vašich blízkých přispět jakoukoliv částkou na tento sbírkový účet, velmi by nám to pomohlo při další důsledné obhajobě práv a zájmů osob se zdravotním postižením a jejich blízkých.

Číslo účtu je: 248896031 / 0300. Podrobnosti ke sbírce najdete na webu www.nrzp.cz. Předem Vám děkuji za Vaši snahu nám pomoci.