Osobní asistent ve vyučování

Dobrý den, pane Kráso.Zajímalo by mě, zda s osobní asistencí musí podle nějakého předpisu souhlasit i učitel, i přesto, že osobní asistenci dítě nepotřebuje a učitel s ní nesouhlasí. Učím ve speciální škole 25 let, mám ve třídě 2 spolehlivé asistenty pedagoga. Jsou tu děti s autismem a dalšími poruchami chování. Pěstouni jednoho dítěte s agresivními projevy chování si vynucují osobní asistenci s tím, že osobní asistent bude předcházet jeho agresivním výpadům. Dítě by mělo být medikováno, někdy je, někdy není. Je to jen tvrzení, ale kdo pracuje s těmito dětmi ví, že na dítěti se pozná, kdy medikaci má a kdy ne.Rodiče ostatních dětí si nepřejí dalšího člověka ve vyučování, který naruší fungování třídy. Děti s autismem toto velice citelně rozhodí.Je to pochopitelné, rodiče zbytku třídy nemají právo na ochranu svých postižených dětí a musí s tím jen mlčky souhlasit? Je úžasné, když tělesně postiženému žákovi pomáhá osobní asistent, ale proč má být v malé třídě s malým počtem žáků a co tam vlastně má dělat? Držet tohoto chlapce na klíně či za ruce neustále, aby nikoho nenapadal? Spoustě incidentů se zabránit nedá, dítě reaguje nepředvídatelně na nečekané zvuky či situace apod. Nejúčinnější je medikace, ale jak s rodiči či pěstouny , když podávání medikace odmítají a raději sobecky znepříjemňují život ostatním? Nařídit jim to můžete, ale kontrolovat je nikdo nemusí...
 
vejtasová

Vážená paní Vejtasová,

o tom, kdo bude přítomen na vyučování rozhoduje zásadně vedení školy a nikoliv rodič dítěte. Není standardní, aby při vyučování byl přítomen osobní asistent a škola jej nemusí do školy vůbec pustit. Žádný právní předpis nestanoví, že má škola povinnost umožnit přítomnost osobního asistenta žáka. 

S pozdravem Václav Krása

Vážená paní, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovala Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.