Osobní asistent na ZŠ

Dobrý den, rád bych se zeptal na osobního asistenta na ZŠ. Jedna maminka má syna ve druhé třídě ZŠ. Syn má problémy se soustředěním, pozorností, někdy i agresivním chováním vůči svým spolužákům. Také neplnil zadané úkoly a jeho prospěch se razantně zhoršoval. Maminka byla ochotná změnit tuto situaci změnit. Na doporučení školního psychologa mu zajistila osobního asistenta, kterého sama platila. Syn se zlepšuje nejen ve výuce, ale i v kontaktu s paní učitelkou a spolužáky. Paní asistentka pracuje dle pokynů vyučujícího a doporučení psychologa. Maminka ovšem předpokládala, že asistentka bude s jejím synem až do ukončení druhého ročníku. Teď se, ale dozvěděla ,že osobní asistentka jejího syna ve škole může být pouze do konce tohoto měsíce. 1. otázka Jedná spíše o zásah ze strany učitele? ( učitel chce být ve třídě sám a mohl v klidu učit) 2. Je doba, kterou se věnuje osobní asistent žákovi zakotvena v nějakém zákoně? Předem děkuji za odpověď. Mach
 
Ludvík Mach

Dobrý den pane Machu,

celá situace, kterou popisujete je od začátku řešena špatně. Chlapec, o kterém píšete, měl být posouzen ve školském poradenském zařízení, které je v každém okrese. Na základě jeho doporučení o míře podpory měla škola tuto podporu poskytnout. Pokud by školské poradenské zařízení navrhlo, že chlapec potřebuje asistenci pedagogického asistenta, měla by škola případně její zřizovatel uvolnit finanční prostředky na asistenta pedagoga. Školy se tomu mnohdy brání, protože nemají finanční prostředky na pedagogického asistenta. V takovém případě je možné požádat Krajský úřad o dotaci. Škola neměla připustit, aby matka chlapce platila osobního asistenta, protože základní školství je zdarma a tudíž musí zajistit podpůrné prostředky pro žáky a studenty, kteří mají specifické vzdělávací potřeby a potřebují nějakou pomoc. Škola se dopustila pochybení i v tom, že pokud by došlo k úrazu žáka či asistenta, náklady na léčbu případné jiné újmy by hradila škola. Pedagogický asistent musí mít příslušné vzdělání, aby dokázal řešit právě takové problémy, které popisujete v dotazu.

S pozdravem

Václav Krása

Budu rád, když mi kliknete na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz.