Náplň práce asistenta pedagoga

Dobrý den pane Kráso. Máme podobný problém jako paní Horáková ohledně pracovní náplně asistenta pedagoga. Střední škola prof. Matějčka přijala našeho syna se svalovou dystrofií Duchenne na obor informační technologie. Ve třídě je 15 žáků s různými postiženími, ale všichni kromě našeho syna chodící. Asistent pedagoga tvrdí ( i škola) že tam není od toho aby pomáhal synovi ( máme doporučení SPC ), ale aby byl k ruce učiteli. Po nás chtějí abychom si platili osobního asiostenta. Proč mám, ale platit osobní asistenci ve škole, kdy bude osobní asistent pracovat pouze o přestávkách, ale já budu platit i po dobu výuky, kdy se synem nebude. A pokud bude, vykonával by práci, kterou by měl dělat asistent pedagoga. Prozatím tam jezdí manželka jinak by syna snad nechali ve třídě bez dozoru. Podle vyhlášky 147/2011 by měl asistent pedagoga pomáhat mimo jiné cituji: d) nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.“. Dotaz zní: Co se rozumí pod pojmem sebeobsluha. Jistě víte, že dítě se svalovou dystrofií Duchenne je zcela odkázáno na pomoc druhých i při vykonávání potřeby. Je i toto náplní asistenta pedagoga? Za odpověď děkuji. Robert Gruss
 
Robert Gruss

Vážený pane Grussi,

samozřejmě, že máte pravdu, že asistent pedagoga má pomáhat žákům s těžkým  zdravotním postižením. při sebeobsluze a pohybu během vyučování. To znamená, že asistent pedagoga by měl například pomoci se stravováním, toaletou a podobně. Existuje dokonce metodický pokyn, který určuje jednotlivé činosti. Bohužel jej nemám k dispozici. Aloe vím, že mezi ně patří výše uvedené činnosti. Dále je to samozřejmě příprava učiva, dělání poznámek a podobně. Doporučuji Vám se obrátit na zřizovatele školy s tím, že je porušována Vámi uvedená vyhláška.

S pozdravem Václav Krása