Asistent pedagoga-kompetence a povinnosti

Dobrý den,po přečtení příspěvků s podobnou tematikou si dodávám odvahy s popsáním svého konkrétního dotazu.Pracuji jako asistent pedagoga a učitelka na ZŠ.Vloni jsem měla poloviční úvazek na obě funkce,jako asistentka jsem pomáhala chlapci se středně těžkou vývojovou hyperkinetickou poruchou chování v 6.třídě.Od PPP měl doporučených 22hodin,ale kraj povolil jen 15.Při sestavování rozvrhu bylo nutné skloubit práci u něj i jako učitelky a dozory na chodbách a jídelně.Předměty se vybíraly podle toho,jak vyšly v rozvrhu na prní 3.hodiny a ne že bych pracovala předmětově (všechny matematiky např).Letos je situace složitější,jako učitelka mám týdně 17hod a jako asistentka 17hodin,přitom úvazek i plat zůstal stejný jako vloni.Při sestavování rozvrhu to dopadlo hůř,klient měl od PPP opět nárok na 22 hod,od kraje dostal 15,ale dvě hodiny nejsme schopni optimálně využít (vychází to na tzv.odpočinkové předměty) a mám tedy nepřímou ped.práci,protože mě učitel v hodině nevyžaduje.druhým problémem je druhé dítě ve stejné třídě,kterému byl diagnostikován aspergerův syndrom,SPC přidělilo asistenta a protože jsem ve tídě už já,kraj mou funkci přžesměroval i na něj,ale při doporučených 22 hodinách mi na něj v praxi vychází 2 nebo soudružných dalších 15 s prvním klientem,což při takto rozdílných diagnozách je prakticky téměř neproveditelné,nemůžu se ve stejný okamžik věnovat oběma najednou nebo se brzo projeví specifika chování jejich poruch a narušuje to chod hodiny.navíc dítě s aspergerem vyžaduje pozornost třídní učitelky o přestávkách,chápu,že potřebuje klid mimo třídu,která je o přestávce hlučnější a jeho to ruší,ale třídní učitelka potřebuje vykonávat svou práci a předpokládá,že se mu budu o přestávce věnovat já,já mám ale buď dozor na hlučných chodbách a proto mě asperger nevyhledává nebo učím na jiné budově a v kabinetě mě vůbec nenajde.Snažím se vykonávat obě práce pečlivě,ale dochází mi,že je to nadmíru psychicky náročné.Maminka od aspergera to už začala řešit s panem ředitelem,obávám se,že abych mohla práci asistenta vykonávat více,sníží mi úvazek učitelky,ale ten není natolik finančně ohodnocen,aby byl pro mě sám o sobě zajímavý.zajímalo by mě tedy,jaké jsou kompetence a ovinosti a práva asistenta pedagoga v kombinaci s učitelkou.Podle pročítání jiných příspěvků i směrnic MŠMT mi přijde,že asistent je taková děvěčka pro všechno,ale jak to nasoukat do polovičního úvazku,když hodiny i plat je poloviční,ale náplň a nasazení se očekává dvojnásobné?Kde je prostor na psychohygienu a další vzdělávání?Pak mě napadá v této souvislosti jak je to s nemocí,když je svěřenec nemocný,je povinností asistenta zajistit doplnění látky všech předmětů nebo jen těch,kde vykonává asistenci?A když není ve škole asistent (je sám nemocný nebo má nemocné dítě,školení ap) tak je i tak jeho poivinností aktivně pomáhat třeba po meilu klientovi?Kdo přesně určuje nápň práce a měla by být konkrétně vymezena ve smlouvě?omlouvám se za průtž dotazů,ale od začátku školního roku uběhly dva měsíce a situace se zdá být dost urgentní.Děkuji za pochopení a zodpovězení mých otázek.Přeji pohodový podzim a mnoho osobních i profesních úspěchů.Petra Nemravová
 
Petra Nemravová

Vážená paní Nemravová,

děkuji Vám za Váš obsáhlý dopis, který js svým obsahem velmi důležitý. Problematika asistentů pedagoga není určitě dopracována. Tato práce nepožívá takové autority jako učitel, a proto také není zřejmé jeho postavení a rozsah práce. Prosím, abyste mi nastíněné problémy sepsala podrobněji a poslala na adresu v.krasa@nrzp.cz. Budu vše konzultovat s odborníky, které má NRZP ČR k dispozici. Teď bude důležité se pokusit o kompexnější řešení.

S pozdravem Václav Krása