asistent pedagoga

Dobrý den,pane Krása,   jsem maminka chlapečka u kterého byl diagnostikována autismus se středně těžkou mentální retardací , letos chodíme třetím rokem do autistické  třídy   základní školy. První dva roky jsme měli tři spolužáky, u dvou chlapců byl také diagnostikován autismus, poslední chlapec má dg.mentální retardace se známkami autistického chování. První dva roky jsme měli ve třídě jednu paní učitelku a jednu paní asistentku.   Letos nám do třídy přišel nový žák, u nějž je opět dg.  autismus , ve třídě je tedy pět chlapců. Problém nastává, že v naší  třídě stále na  tento počet žáků , zůstala jedna paní učitelka a jedna paní asistentka. Děti měli v rámci výuky poslední vyučovací hodiny tělocvik/ probíhal v jiné škole/ a procházky přírodou/ dle IVP/. Součástí školní budovy není tělocvična ani školní hřiště. Nyní tedy děti nemohou opustit školní budovu  , nemají kde cvičit , třída je malá a nemohou ani na procházky či cvičení v přírodě.   Žádali jsme pana ředitele o možnost dalšího asistenta pedagoga , ale tvrdí ,že jeden asistent stačí až na devět dětí. Prý máme možnost zaplatit si osobního asistenta Na Vašich stránkách jsem našla větu. " V prováděcí vyhlášce je uvedeno , že jeden  asistent by měl mít na starosti ve třídě nejvýše 3 děti." Můžete mi prosím napsat o jakou vyhlášku jde , případně její paragraf? Všech pět našich dětí totiž má od SPC schváleného asistenta pedagoga. Můžeme rodiče těchto dětí apelovat na ředitele školy , a žádat  dalšího asistenta pedagoga ?   Velmi děkuji za odpověď.      Grymová Šárka
 
Šárka Grymová
jsem maminka chlape?ka u kterého byl diagnostikována autismus se st?edn? t??kou mentální retardací , letos chodíme t?etím rokem do autistické  t?ídy   základní školy.