Rozhodnutie

Dobrý deň!Chcem sa opýtať vo veci konania o invalidný dôchodok.,kde prebehlo konanie súdom.Tu neviem či mi malo byť ešte doručene o tom rozhodnutie ČSSZ,alebo už nie?Bol mi doručeny len rozsudok súdu v danej veci nepriznania invalidity,ďakujem,Marta
 
Marta

Vážená paní Marto,

Česká správa sociálního zabezpečení by měla sama konat podle rozhodnutí soudu, ale přesto Vám doporučuji, abyste se na ní přímo obrátila, protože oni nebudou chvátat s naplněním rozhodnutí soudu.

S pozdravem Václav Krása.