Příspěvek na péči

Pane Kráso, mám těžce postiženou dvaadvacetiletou dceru upoutanou na invalidní vozík. Kvůli dlouholeté péči o ni pobírám velice nízký starobní důchod. V ústavu sociální péče, kam jsem ji loni kvůli svému věku umístila, jsem zjistila, že nám zařízení nevrátí alikvotní část příspěvku na péči ani v případě, že je dcera celý měsíc doma. Nepřipadá Vám nemorální, že se tato zařízení obohacují na úkor postižených lidí? Když se o klienta nestarají, nemohou si přece nárokovat peníze za práci, kterou za ně koná někdo jiný.
 
Dagmar Hoangová

Vážená paní Hoangová,

pobytová zařízení jsou povinna vracet alikvotní část příspěvku na péči u klientů, kteří jsou delší dobu v domácí a péči, a to s vědomím příslušného zařízení. Doporučuji Vám, abyste se se stížností obrátila na zřizovatelé sociálního zařízení, nebo na Úřad práce.

S pozdravem Václav Krása