Příspěvek na bydlení a dědictví.

Dobrý den, požádala jsem o příspěvek na bydlení od 1.10.2022 a dokládala jsem příjmy za 3 čtvrtletí 2022. Koncem října 2022 proběhne dědické řízení po mém otci a já se stanu spoludědičkou nějakých nemovitostí a peněz z otcova účtu. Za normálních okolností bych tento příjem uváděla v příjmech za 4 čtvrtletí 2022, ale dávky na bydlení se nyní budou vyplácet 6 měsíců, bez nutnosti dokládat příjmy za toto čtvrtletí. Musím úřad informovat o tomto příjmu i když ho budu mít v době, ve které nedokládám příjmy a bude to mít vliv na výplatu již přiznaného příspěvku na bydlení?
 
Jana Svatková

Vážená paní Svatková,

doporučuji Vám, abyste tento příjem nahlásila, protože ÚP tento příjem stejně zjistí a mohl by Vás sankcionovat za snahu zatajit příjmy.

S pozdravem Václav Krása