Vracení příspěvku na plošinu nebo jeho poměrné části

Vážený pane magistře, pečuji 9 let o maminku, která je po mozkové příhodě upoutána na invalidní vozík a vedle toho je 7 let s diagnózou Alzheimerovy nemoci. Péče je nyní již velmi vyčerpávající, je prakticky ležící pacient a abych mohl chodit dopráce, tak ji denně vozím do denního stacionáře. U našeho rodinného domku máme 6 schodů, výška, kterou je třeba překonat je 1 m. Dosud jsem zvládl nějak maminku vytáhnout po schodech, ale už několikrát mi tam taky zůstala ležet. Proto jsem požádal úřad  práce o příspěvek na šikmou schodišťovou plošinu. Oslovil jsem 3 firmy, všechny nabídky se pohybují kolem 300 tis. Kč. Pokud by úřad přispěl 90 %, my bychom zaplatili 30 tis. Kč, na což se snad budeme schopni složit. Úředník na úřadu práce nás však upozornil, že pokud bychom o maminku nebyli třeba za rok nebo 2 schopni pečovat a dali ji do domova se zvláštním režimem, museli bychom poměrnou část příspěvku vrátit. Na fialovém formuláři žádosti o zvláštní pomůcku je uvedeno v části I Poučení  doslova: "Osoba, které byl vyplacen příspěvek na zvláštní pomůcku, je povinna tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže d) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne vyplacení příspěvku  přestala zvláštní pomůcku užívat." V tomto případě prý nelze uplatnit bod "2. Osoba uvedená v odstavci 1 není povinna vyplacený příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část vrátit, jestliže a) v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode dne jeho vyplacení přestala užívat zvláštní pomůcku z důvodu změny zdravotního stavu." Podle bodu "4. Krajská pobočka Úřadu práce může z důvodů hodných zvláštního zřetele rozhodnout o prominutí povinnosti vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku nebo jeho poměrnou část podle odstavce 1." Ale to je prý velká neznámá, může a nemusí. Z péče o maminku už jsem se 2x zhroutil a jsem na antidepresivech. Proto se moje sestra obává, že kdyby se stalo, že bych nemohl o maminku pečovat, že bychom třeba  za rok museli vracet  240 tisíc a ty peníze pochopitelně nemáme a pak by nám třeba sebrali i domek. Myslíte, že máme jít do té plošiny nebo mám radši stlouct nějaký nájezd z prken, aby nás to úplně nezničilo ? Děkuji vam za ochotu. PS: na Váš účet č. 248896031/0300 jsem již poslal částku 200 Kč, lituji, že nemohu více, naše možnosti jsou velmi omezené.    
 
Jaroslav Novotný

Vážený pane Novotný,

bohužel je to skutečně tak, že pokud byste přestali pečovat o Vaši maminku před uplynutím potřebných let, tak byste museli vrátit adekvótní část příspěvku. Ale je to tak, že při úmrtí maminky by se nic nevracelo. POkud by Vaše maminka byla trvale v nějakém sociálním zařízení, tak pokud byste si ji bral jednou za 14 dní domů, tak tu plošinu byste samozřejmě potřeboval a nic nevracel. Takže si myslím, že riziko vrácení příspěvku je poměrně malé.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.