Rekonstrukce

Dobrý den. Mám v péči maminku, téměř 80ti letou, je invalidní ZTP/P, trvale na inv.vozíku, nepostaví se ani s dopomocí, já jsem na ID s pohybovým aparátem. Jelikož jsme od loňského roku samy, maminka zažádala o příspěvek na bezbariérovou úpravu koupelny, úzké zárubně znemožní vjezd, v koupelně je vana, vozík se nevytočí - dříve maminku přenášel můj manžel. Jedná se o první žádost o příspěvek na ÚP. Prakticky lékař potvrdil zcela jednoznačně, že maminka je "na invalidním vozíku a odkázaná na pomoc druhé osoby". Příspěvek nám nebyl přiznán. V tf hovoru mi bylo sděleno, že maminka nohy má....můj argument, že nedošlo ke ztrátě anatomické, ale funkční, nebylo reagováno. Nevím jak postupovat a zda opravdu není funkční ztráta klasifikována stejně jako anatomická a není tudíž nárok na příspěvek, nebo zda potvrzení od praktického lékaře je nedostačující ( maminka je invalidní již několik let, veškeré dokumentace po operacích a léčbě praktický lékař má) Děkuji za radu. Věra
 
V?ra

Vážená paní Věro,

to, co píšete je hodně smutné a bohužel, můžete postupovat jedině tak, že Vaše maminka musí podat odvolání, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Do odvolání stačí napsat, že se odvoláváte proti rozhodnutí o nepřiznání příspěvku, a to přesně z těch důvodů, které jste mi popsala. Pokud by ošetřující lékař napsal pár vět, že maminka se bez invalidního vozíku neobejde, tak by to bylo dobré. K odvolání přiložte kopii rozhodnutí. Odvolání se posílá na Úřad práce, který vydal zamítavé stanovisko, ale adresovat jej musíte na odbor odvolacích agend, MPSV ČR, Podskalská 19, 128 01 Praha 2.

Pokud by Vám to nevadilo, tak bych byl rád, kdybyste mi kopii rozhodnutí o zamítnutí žádosti poslala na adresu v.krasa@nrzp.cz. Chtěl bych zjistit, co to bylo za posudkového lékaře a podakt když tak stížnost. 

S pozdravem Václav Krása