Příspěvek na zvláštní pomůcku

Vážený pane Kráso, 21.11.2019 jsme podali odvolání v řádné lhůtě proti Rozhodnutí Úřadu práce ČR, jímž nebyl přiznán příspěvek na zvláštní pomůcku. 30.12.2019 bylo mamince zasláno MPSV Usnesení o přerušení řízení ve věci odvolání, převzaté 3.1.2020 s oddůvodněním, že MPSV požádalo pro účely odvolacího řízení správního posouzení zdravotního stavu účastníka řízení ve věci příspěvku na zvláštní pomůcku,Posudkovou komisi MPSV v Praze. Dnes, to je 24.4. 2020, byl mamince doručen dopis od Posudkové komise MPSV, Informace ve věci posuzování zdravotního stavu posudkovou komisí MPSV pro účely řízení......s informací, že tento posudek bude zpracován. Není uvedeno do kdy. Můj dotaz se týká nějakých lhůt, které by se přeci měly dodržovat. Tím chci říct, že od námi podaného odvolání uplnulo již 5 měsíců, bez jakéhokoliv rozhodutí. Ani nyní není jasné, co znamená informace, že bude účastník posuzován. Domnívali jsme se, že již 30.12.2019 nám bylo přeci sděleno, že účastník bude posuzován???? Velice děkuji za vysvětlení a informaci Tesárková (dcera)
 
Tesárková Romana

Vážená paní Tesárková,

nemám pro Vás žádné vysvětlení, protože neexistuje. Situace je taková, že MPSV ČR neplní žádné lhůty při odvolacím řízení. Je to dlouhodobý problém a týká se několika tisíc lidí. Je třeba, abyste se co nejčastěji ptala a pořád otravovala. Máte možnost podat stížnost třeba i k paní ministryni Janě Maláčové, ale stejně Vám to moc nepomůže. Už se kolem tohoto problému vedlo řada jednání, ale nic se nezměnilo. Je mi to líto, že Vám nemohu více poradit, ale prostě taková je skutečnost. Je nedostatek posudkových lékařů a s tím se asi nic neudělá.

S pozdravem Václav Krása