dozaz-prosba o názor

Pane krása, moje blízká příbuzná má následující problém: Je opatrovnicí a trvale pečuje o svou matku - 93 let, která již cca 4 roky je naprostý ležák, není schopna se postavit na nohy, např. i její převoz cca před 3 lety do nemocnice na akutní vyšetření byl proveden za asistence hasičů. Je umístěna u dcery v 1. p. rodinného domku a to z důvodu, že v přízemí není místo a hlavně není koupelna, kam jí opatrovnice s manželem musí odnést, sama pohybu na nohou není schopna. Opatrovatelka požádala o příspěvek na schodišťovou sedačku, aby jí alespoň občas mohla s ní sjet dolů a vyvést ven, neboť již ty cca 4 roky, neopustila byt v l. p. jak uvádím. Schodišťová sedačka, již i na základě odvolání krajské posudkové komise byla zamítnuta z důvodu, že prý se nejedná o osobu, která má ve smyslu §9 odst. l a 4 z.č. 329/11 těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Neboť prý zdravotní postižení, že musí odpovídat těžké vadě nosného, pohybového ústrojí...a navíc, že trpí závažnou duševní poruchou, která by jí neumožnila tuto pomůcku samostatně používat. Ale jak jsem se zmiňoval, její dcera se o ní stará a opatruje, nosí do vany atd., tedy ona by sedačku obsluhovala, aby jí mohla z bytu vynést ven. Dále pak komise požadovala, aby se postižená dostavila ke komisi, což dle jejího stavu jak popisuji není možné, opatrovatelka to telefonicky komisi sdělila, ale komise to vzala, jako že jí z účasti omluvila. a komise posoudila tak, že postižená má ..ankylózu obou kyčelních nebo kolenních kloubů pro těžké kontraktury v okolí ... tedy komise ani neví, zda tedy kyčelních nebo kolenních...neboť jí nikdo z komise nikdy neviděl tak nemohl posoudit. Škoda, že nelze přiložit rozhodnutí komise. Prosím proto jen o váš názor, zda má smysl podat nějaký návrh na MZ na přezkoumání tohoto rozhodnutí a nebo snad aby rozhodl ve věci soud? Děkuji, Jan Mácha
 
Jan Mácha

Vážený pane Mácho,

příspěvek na schodišťovou plošinu je poskytován z prostředků MPSV ČR, a tudíž nemá smysl se obracet na MZ ČR, jak píšete. Samozřejmě, že Vám doporučuji podat odvolání, které musíte poslat do 15 dnů od doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Ošetřující lékař by měl jasně napsat, že osoba má velké postižení dolních končetin a není schopna se sama pohybovat. Vůbec nerozumím tomu, proč Vám příspěvek nebyl poskytnut. Odvolání se posílá prostřednictvím ÚP, který vydal rozhodnutí o zamítnutí žádosti, ale adresuje se na odbor odvolacích agend MPSV ČR, Podskalská 19, 128 02 Praha 2.

S pozdravem Václav Krása

Vážení, rád jsem Vám odpověděl na Váš dotaz ve svém volném čase. Velmi bych přivítal, pokud byste i Vy věnovali Váš čas na reklamy na mém webu www.vaclavkrasa.cz. Je to moje jediná odměna za radu, kterou se Vám snažím pomoci. Předem Vám děkuji.