dotaz

Dobrý den, pane Krása zajímalo by mne, jak to vypadá s novelou zákona č. 329/2011 Sb. z roku 2019, která byla projednávána v Parlamentu.... jednalo se o rozšíření diagnoz při žádosti o příspěvek na pořízení motorového vozidla. Byla novela schválena ?
 
Slava

Vážený pane Slávo,

zákon č. 228/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., vyšel ve Sbírce zákonů dne 5. 9. 2019. V zákoně je stanoveno, že tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Tp znamená, že zákon bude platit od 1. 3. 2020.

S pozdravem Václav Krása