ZTP-vjezd do zákazu

Dobrý den, jsem vlastník rodinného domu.Před domem na mém pozemku jsem vybudoval příjezdovou cestu,je vedená jako účelová komunikace. Začátek i konec je označen dopravní značkou B11 s dodatkovou tabulkou ,,vjezd povolen pouze se souhlasem vlastníka komunikace,,.Tento stav je většinou respektovaný. Setkal jsem se ale s názorem, že tento zákaz neplatí pro držitele průkazu ZTP. Připomínám, že uvedená osoba ve vymezené zóně nebydlí, neprovádí žádnou službu a ke svému bydlišti má normální obecní cestu z jiné strany. Pokud je mi známo, výhody držitelů průkazu ZTP jsou na obecních komunikacích, při parkování... Také je mi známo,že držitel ZTP může vjet do zákazu vjezdu pokud je značka osazena dodatkovou tabulkou ,,dopravní obsluze vjezd povolen...dopravní obsluze vjezd povolen...,viz platné znění zákona o pozemních komunikacích,což ale v mém případě neplatí. Prosím o odpověď,jak je to správně v tomto případě. Děkuji za odpověď.
 
Jiří Dvořák

Vážený pane Dvořáku,

souhlasím s Vámi a Vaším výkladem, že průkaz ZTP se nevztahuje na dopravní značku B11 s dodatkovou tabulkou vjezd povolen pouze se souhlasem vlastníka komunikace. Pokud nemá držitel průkazu žádný důvod vjezdu, tak je to opravdu divné. Doporučuji podat stížnost na obecní úřad, pokud to nepomůže, tak Vám asi nezbyde nic jiného než se soudit.

S pozdravem Václav Krása