vyhrazené parkovací místo

Jsem držitelem průkazu ZTP s platností do 27.6.2026, v místě bydliště na Praze 13 mám vyhrazené parkovací místo pro můj vlastní osobní automobil v ulici Janského 2420/21. Od úřadu městské části P-13 jsem obdržel emailovou zprávou upozornění o ukončení platnosti užívání vyhrazeného parkovacího místa k 31.7.2020 s tím abych vyplnil přiloženou "žádost o povolení zřízení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou". Do formuláře žádosti jsem povinen uvést že buď 1.jsem vlastníkem motorového vozidla, držitelem řidičského oprávnění a vozidlo řídím sám, nebo 2.Majitelem vozidla je člen rodiny..... na kterého jsem přepravou plně odkázán. Až doposud jsem vozidlo řídil sám, ale bohužel pro pokročilý věk 92 let mi již nebylo vydáno lékařské potvrzení o způsobilosti k řízení, tak mi nezbytnou přepravu mým autem zabezpečuje člen rodiny.Podle předaného mi formuláře žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkoviště to zřejmě už nebude možné, protože člen rodiny který mi přepravu zajišťuje musí být vlastníkem vozidla. Ptám se proto, proč mi nemůže být přiznán nárok na vyhrazené parkoviště jako vlastníku vozidla a držitele průkazu ZTP,který k provozu vozidla využívá člena rodiny a naproti tomu nárok na vyhrazené parkoviště bude splňovat člen rodiny bez zdravotního postižení,pokud bude majitelem vozidla. Děkuji za posouzení.
 
Ludvík

Vážený pane Ludvíku,

je to tak, že zřízení či zrušení vyhrazeného parkovacího místa je plně v kompetenci obcí a neupravuje jej žádný zákon. Pouze ve vyhlášce  č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících bezplatné užívání stavehb jsou stanoveny rozměry vyhrazeného parkovacího místa. Obec pravděpodobně dělá nějaké nové posouzení a asi by bylo nejlépe s nimi jednat. Víc Vám opravdu poradit nemohu.

S pozdravem Václav Krása